قابل توجه متقاضیان آزمون جامع

به اطلاع دانشجویان دکترای متقاضی آزمون جامع می‌رساند که آزمون جامع شفاهی در روز دوشنبه مورخ ۸/۳/۱۴۰۲ برگزار می‌گردد، لذا لازم است سمیناری (با موضوع مورد تأیید استاد راهنما در قالب مباحث نظری) به مدت ۱۵ دقیقه ارائه نموده و پس از آن به سوالات اساتید ممتحن پاسخ دهند. شایان ذکر است که مطابق آئین‌نامه دکترا، حضور اساتید راهنما و ممتحنین مربوطه در جلسه فوق الذکر الزامی می‌باشد و لازم است هماهنگی‌های لازم جهت ارائه در موعد مقرر توسط دانشجو صورت پذیرد.
جدول زمان‌بندی آزمون کتبی

تبریک روز مهندس

پنجم اسفندماه، خجسته زادروز دانشمند بزرگ ایرانی، شاعر، فیلسوف، فقیه، ریاضیدان و منجم سده هفتم هجری، مهندس…