دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، از قدیمی‌ترین دانشکده‌های مهندسی ایران است که در طی 90 سال گذشته با عناوین مختلف به عرصه ظهور آمده است و هم اکنون با 38 کادر علمی متشکل از 13 استاد تمام، 13 دانشیار و 12 استادیار و 32 آزمایشگاه و کارگاه آموزشی و تحقیقاتی و کارکنانی مجرب به توسعه نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز ایران و همچنین تولید و توسعه گزارهای علمی جهانی با به‌کارگیری دانشجویان ارشد و دکترا پرداخته است. فارغ التحصیلان دانشکده با قرار گرفتن در چترهای آموزشی و پژوهشی و صنعتی قادر خواهند بود که در صنایع وابسته به متالورژی صنعتی، استخراجی، تولید و فراوری مواد و سرامیک و بایومواد، نقش موثر و کارآفرینی داشته باشند. دانشکده مهندسی مواد، پایه گذار بیشتر مفاهیم، ترمینولوژیهای متالورژیکی و موادی ایران است. براساس آخرین رتبه بندی منتشر شده است.