دکتر سید محمد میرکاظمی، دانشیار


شیشه
نانومواد
الکتروسرامیک (سرامیکهای مغناطیسی – نوری)

ایمیل:mirkazemi [AT] iust.ac.ir 
تلفن: ۷۳۲۲۸۸۱۸ (۹۸۲۱+) داخلی: 
دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۸۰ (۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: دکترا – مهندسی مواد (سرامیک)، دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد: دانشکده
کارشناسی: دانشکده

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

  شیشه
نانومواد
الکتروسرامیک (سرامیکهای مغناطیسی نوری الکتریکی)
 

اختراعات و اکتشافات

تجربیات

فعالیت‌های آکادمیک و اجرایی

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس

انتشارات

مقالات چاپ شده در مجلات علمی – فارسی

حمید امیری، سید محمد میرکاظمی و علی بیت اللهی “سنتز و بررسی خواص مغناطیسی فریت کبالت به روش شیشه سرامیک در سیستم Na۲O-Fe۲O۳-CoO-B۲O۳-SiO۲ ” مجله مواد پیشرفته در مهندسی، ۱۳۹۴،پذیرفته شده
  پرویز رزمجویی، سید محمد میر کاظمی ” اثر مقدار افزودنی PVP بر ویژگی‌های فازی و مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت تهیه شده به روش هیدروترمال” مجله مواد پیشرفته در مهندسی، جلد ۳۴، شماره ۱،بهار ۱۳۹۴.
  امین محمدپور، سید محمد میرکاظمی، علی بیت الهی “تأثیر اتمسفر عملیات حرارتی بر فازهای تشکیل شده در شیشه سرامیک مگنتیت با سیستم Na۲O-Fe۲O۳– B۲O۳– SiO۲-ZnO ” مجله علم و مهندسی سرامیک، جلد ۳ شماره ی ۲ تابستان ۱۳۹۳.
امیرمهدی مولوی, سید محمد میرکاظمی, علی بیت اللهی, “تأثیر عملیات حرارتی و اتمسفر بر خواص مغناطیسی شیشه سرامیک فریت نیکل نانوساختار”, مواد پیشرفته در مهندسی, شماره ۱, ۱۳۹۲
  بهزاد آبشت، علی بیت الهی، سید محمد میرکاظمی “بررسی مکانیزم تشکیل، خواص مغناطیسی و ریزساختاری هگزافریت کلسیم” مجله علم و مهندسی سرامیک، جلد ۲ شماره ی ۴ زمستان . ۱۳۹۲
  پرویز رزمجویی، سید محمد میرکاظمی ، محمد جلالیان “اثر دما و زمان بر خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت کبالت سنتز شده به روش هیدروترمال” فصلنامه سرامیک ایران، شماره ۳۲ و ۳۳ زمستان ۹۱ و بهار ۱۳۹۲
سکینه عباسی, سید محمد میرکاظمی, مینا سعیدی حیدری, “تأثیر Fe2O3 بر ریزساختار و خواص مکانیکی شیشه های اسفنجی حاصل از ضایعات شیشه سودالایم و عامل اسفنج زای SiC”, نشریه مهندسی متالورژی و مواد, ۱۳۹۱
مینا سعیدی حیدری, سکینه عباسی, سید محمد میرکاظمی, “مقایسه اثر دما و میزان سیلیکون کاربید بر خواص و ریزساختار شیشه های اسفنجی حاصل از ضایعات شیشه سودالایم و شیشه پانل تلویزیون”, فصلنامه فرایندهای نوین در مهندسی مواد, ۱۳۹۱
  سید محمد میرکاظمی ، سمیرا گل زردی، واهاک مارقوسیان، علی بیت اللهی، فائزه صدوقی ” تاثیر افزودنی Bi۲O۳ بر جدایش فازی مایع- مایع،تبلور و خواص الکتریکی شیشه- سرامیک های فرو الکتریکی سیستم PbO-TiO۲-SiO۲-B۲O۳ ” نشریه مهندسی متالورژی و مواد، سال ۲۳ ، شماره ۲، ۱۳۹۱
  مهناز فلاحتیان، حسین سرپولکی و سید محمد میرکاظمی ” سنتز هرسینیت FeAl2O4 نانو ساختار به روش ساکاروز” مواد پیشرفته در مهندسی ، سال ٣١ ، شماره ٢، پاییز ۱۳۹۱.
  عالیه افضل القوم، لیلا سمیعی، علی بیت اللهی، سیدمحمد میرکاظمی “مطالعه تاثیر هگزان بر بر شکل گیری مایسلهای P123 در سل تیتانیای مزوساختار با آنالیز DLS ” مجله علم و مهندسی سرامیک، شماره ی ۱ تابستان ۱۳۹۱ .
  سکینه عباسی،مینا سعیدی حیدری،سید محمد میرکاظمی “تأثیر Fe۲O۳ بر ریزساختار و خواص مکانیکی شیشه­ های اسفنجی حاصل از ضایعات شیشه سودالایم و عامل فوم­ زای SiC نشریه مهندسی متالورژی و مواد (ISC)، سال ۲۴، شماره ۱، سال۱۳۹۰
  سید محمد میرکاظمی ، سمیرا گل زردی، واهاک مارقوسیان،علی بیت اللهی، فائزه صدوقی “تاثیر افزودنی اکسید بیسموت بر جدایش فازی مایع- مایع،تبلور و خواص الکتریکی شیشه- سرامیک های فرو الکتریکی “PbO-TiO۲-SiO۲-B۲O۳ نشریه مهندسی متالورزی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد (ISC)،سل ۲۳، شماره ۲، سال ۱۳۹۱.
  مینا سعیدی حیدری، سید محمد میرکاظمی”تاثیر دما و میزان SiC بر خواص و ریزساختار شیشه‌های اسفنجی حاصل از ضایعات پانل نمایشگر تلویزیون لوله اشعه کاتدی( CRT ) ” نشریه مهندسی متالورزی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد (ISC)، سال ۲۳، شماره ۱ ،سال۱۳۹۰
  امیر مهدی مولوی، علی بیت اللهی، سیدمحمد میرکاظمی “سنتز فریت نیکل نانوساختار به روش شیشه سرامیک و بررسی خواص مغناطیسی آن”فصلنامه الماس، پاییز ۱۳۹۰
  حامد قاضی، محمد حسن بازیار، سید محمد میرکاظمی” ارزیابی میزان بهبود و خود ترمیمی خاک در حضور افزودنیهای نان مقیاس” مجله علمی-پژوهشی اساس، سال۱۲،شماره ۲۶،پاییز و زمستان ۸۹.
سید محمد میرکاظمی ، راضیه حبیبیان، اسماعیل اسلامی آشنایی با آنالیز شیمیایی مواد با استفاده از تکنیک طیف سنجی شکست القایی لیزری” فصلنامه سرامیک ایران شماره ۲۴،زمستان ۸۹.
  سمیرا گل زردی، واهاک مارقوسیان، سید محمد میرکاظمی، علی بیت اللهی، “اثر تغییر ترکیب بر ریزساختار و خواص دی الکتریکی شیشه – سرامیک فرو الکتریکی در سیستم PbO-BaO-TiO۲-B۲O۳-SiO۲ “، فصلنامه سرامیک ایران،شماره ۱۶ و ۱۷، بهار ۸۸

مقالات ارائه شده در مجامع علمی – لاتین

Z. Ghiami, S. M. Mirkazemi, S. Alamolhoda “The Effect of Zr and Mn Substituted on the Structural and magnetic properties SrFe۱۲O۱۹” ۱۰th Biennial Congress of the Iranian Ceramic Society & the 1st International Conference on Advanced Ceramics, “Materials and Energy Research Center (Institute),2-6 MAY 2015,Iran.

  S.M. Masoudpanah,S.M.Mirkazemin, S.Shabani,P.TaheriDolatAbadi “Photocatalytic of BiFeO۳ nanoparticles synthesized by thermal decomposition method” ۶th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, Tarbiat modaress university, 2014, Iran.

  Seyed Alireza Seyedi Gelsefidi, Seyed Mohammad Mirkazemi , Mohammad Hasan Baziar “APPLICATION OF NANOMATERIAL TO STABILIZE A WEAK SOIL” ۷th international conference on case histories in geotechnical engineering, Missouri University of Science and Technology, 29 Apr – 04 May 2013, United States of America (Chicago).

  Z.Ghiami, S.M.Mirkazemi, S.Allamolhoda “Effect of surfactant addition on the magnetic properties of SrFe12O19 prepared by sol-gel auto-combustion method”The second international and the 7th joint conference Iranian metallurgical engineering society and Iranian foundrymen’s society, Semnan University, Oct 2013, Iran

M. Saeidia, H. Sarpoolaky, S.M. Mirkazemi “Investigation of Temperature Effects and Synthesis Parameters on Phase Transformation and Microstructure of Alumina, Titania and Zirconia nanocomposite powders by Co-precipitation Rout” ۴th International Conference on Nanostructures (ICNS4) 12-14 March, 2012, Kish Island, I.R. Iran.

  M.Saeidi, H. Sarpoolaky,S.M.Mirkazemi “ Ultrasonic-assisted Co-precipitation method of preparation of nanocomposites in the Al۲O۳– TiO۲ – ZrO۲ system: characterization, properties and microstructure ” ۳rd International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials Tehran, Iran. 2-3 November 2011.

  H. Ghazi, M.S. Baziar, S.M. Mirkazemi “The effects of nano-clay additives on the basic properties of soil” accepted in The 14th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 2011.

S. Golezardi, A. M. Molavi, A. Beitollahi,V.K.Marghussian, S.M.Mirkazemi “the effects of temperature on dielectric properties of lead titanate glass-ceramics in the presence of Bi2O3 as a nucleating agent” International Congress on Nanoscience & Nanotechnology ( ICNN 2010 ),Shiraz, Iran, 9-11 November 2010.

  S. golezardi, V.K. Marghusian, S.M. mirkazemi, A. Beitollahi, “Synthesis and characterization of nano Structured PbTiO3 glass-ceramics”, Iran-India joint conference in Nano-Technology, 2008.

مقالات ارائه شده در مجامع علمی – فارسی

یاسر وحیدشاد، سیدمحمد میرکاظمی، اعظم ایرجی زاد، رضا قاسم زاده” مطالعه خواص ساختاری و نوری نانو بلورهای ترکیب سه تایی مس- ایندیوم-گوگرد تهیه شده به روش ترمولیز” دومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو، دانشگاه خوارزمی، اردیبهشت ۱۳۹۴ کرج، ایران
  سید محمد میرکاظمی ، سمیه اعلم الهدی، پویا احمدی ” سنتز و بررسی خواص و ریز ساختار نانو ذرات فریت بیسموت به روش سل ژل – احتراقی” دومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو، دانشگاه خوارزمی، اردیبهشت ۱۳۹۴ کرج، ایران.
  نیلوفر بنویدی، طاهره شاهجویی ، سید محمد میرکاظمی ، سمیه اعلم الهدی، “بررسی تاثیر دوپنتهای Zn و Cu بر خواص مغناطیسی و ریزساختار فریت نیکل سنتز شده به روش سل –ژل خود احتراقی” دومین همایش ملی و کارگاههای تخصصی علوم و فناوری نانو، دانشگاه خوارزمی، اردیبهشت ۱۳۹۴ کرج، ایران.
  بنفشه میرطاهری، علی بیت اللهی، سیدمحمد میرکاظمی”بررسی فازهای تشکیل شده و خواص مغناطیسی شیشه – سرامیک سیستم Na۲O-CoO-Fe۲O۳-B۲O۳-SiO۲ پس از عملیات حرارتی در اتمسفر نیتروژن” دهمین کنگره دوسالانه انجمن سرامیک ایران و اولین همایش بین المللی سرامیک پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، اردیبهشت ۹۴، ایران
  مصطفی میلانی، سیدمحمد زهرایی، سیدمحمد میرکاظمی”تاثیر متغیرهای رسوب الکتروفورتیک بر دانسیته رسوب آلومینا به روش طراحی آزمایش فاکتوریل کامل” دهمین کنگره دوسالانه انجمن سرامیک ایران و اولین همایش بین المللی سرامیک پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، اردیبهشت ۹۴، ایران
  وحید پیربیک درویشوند، حمیدرضا رضایی، سیدمحمد میرکاظمی، محمد اردستانی “سنتز نانوپودر کامپوزیتی Cu-20wt%TiN به روش شیمیایی و زینتر آن” هشتمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته گران ایران و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، آبان ۱۳۹۳، تهران.
  پریسا افسری، سیدمحمد میرکاظمی، جعفر جوادپور” سنتز نانو فیبرهای اکسید روی تهیه شده به روش الکتروریسی و برررسی نقش پارامتر فاصله نازل تا جمع کننده بر شکل و اندازه نانو فیبرها” هشتمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته گران ایران و سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران ، آبان ۱۳۹۳ ، تهران.
  سیده سروناز خاتمی، بهنام شریعتی بینکلایی، فاطمه دباغ کاشانی، سید محمد میرکاظمی “تأثیر تغییرات جریان بر پارامترهای لینک مخابرات اپتیکی فضای آزاد (FSO) ” سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، آذرماه ۱۳۹۳، تهران.
  سیده سروناز خاتمی، بهنام شریعتی بینکلایی، فاطمه دباغ کاشانی، سید محمد میرکاظمی “تأثیر تغییرات جریان و دما لیزر دیود بر انتخاب فیلتر گیرنده سیستم مخابرات اپتیکی فضای آزاد( FSO )”بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی، دی ۱۳۹۳، تهران.
  یاسر وحیدشاد، اعظم ایرجی زاد، رضا قاسم زاده، سیدمحمد میرکاظمی، افشین مسعود”مطالعه خواص ساختاری و نوری نانوبلورهای کاکوپیریت Al, Fe) CuAS2(A=In, تهیه شده به روش سنتز پلیول” اولین همایش تخصصی الکتروسرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ۲ اسفند ۱۳۹۱.
  زهرا آبادی ، سید محمد میرکاظمی ” سنتز رسوبی نانوذرات فریت نیکل و بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر خواص مغناطیسی آن” اولین همایش تخصصی الکتروسرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ۲ اسفند ۱۳۹۱.
  امین محمدپور، سید محمد میرکاظمی، حسین سرپولکی” تأثیر دما و زمان بر سنتز فریت نیکل به روش هیدروترمال” اولین همایش تخصصی الکتروسرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ۲ اسفند ۱۳۹۱.
  مهناز فلاحتیان ، حسین سرپولکی ، سید محمد میرکاظمی” بررسی اثر دما بر سنتز هرسینیت FeAl۲O۴ نانو ساختار به روش ساکاروز” ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالوژی و انجمن علمی ریخته گری ایران، دانشگاه تهران، آبان ۱۳۹۱.
 امیر مهدی مولوی ، علی بیت اللهی و سید محمد میرکاظمی” بررسی پارامترهای اتمسفر، دما و زمان بر سنتز و خواص مغناطیسی شیشه سرامیک فریت نیکل نانوساختار” ششمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالوژی و انجمن علمی ریخته گری ایران، دانشگاه تهران، آبان ۱۳۹۱.
  محمد جلالیان،سید محمد میرکاظمی”سنتز نانو ذرات فریت کبالت به روش هیدروترمال و بررسی خواص مغناطیسی آن”نوزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران،دانشگاه گلستان،شهریور ۱۳۹۰،گرگان
  بهزاد آبشت،علی بیت اللهی،سید محمد میرکاظمی “سنتز و بررسی خواص مغناطیسی هگزا فریت کلسیم جایگزین شده با لانتانم”پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران،آبان ۱۳۹۰،اصفهان
  مینا سعیدی حیدری،سید محمد میرکاظمی”تاثیر عوامل اکسید کننده ی Co3O4 و Fe2O3 بر اسفنجی شدن شیشه های پانل حاوی SiC ” هشتمین کنگره سرامیک ایران،اردیبهشت ۱۳۹۰،تهران
  سید محمد میرکاظمی ،سکینه عباسی”بررسی اثر دما و میزان SiC به عنوان عامل اسفنجی کننده بر خواص شیشه های اسفنجی سودا-لایم” هشتمین کنگره سرامیک ایران،اردیبهشت ۱۳۹۰،تهران
  بهزاد آبشت،علی بیت اللهی،سید محمد میرکاظمی”سنتز هگزا فریت کلسیم با افزودن اکسید لانتانم به روش هم رسوبی شیمیایی” هشتمین کنگره سرامیک ایران،اردیبهشت ۱۳۹۰،تهران
زینب السادات امیراحمدی، واهاک مارقوسیان، سید محمد میرکاظمی، علی بیت اللهی ، حسین سرپولکی “مقایسه رفتار تبلور یک شیشه بوروسیلیکاتی حاوی آهن حین افزودن شکر و TiO2 “هشتمین کنگره سرامیک ایران،اردیبهشت ۱۳۹۰،تهران
سمیرا گل زردی، مهدی مولوی، سید محمد میرکاظمی، علی بیت اللهی ، واهاک مارقوسیان”بررسی اثر افزودن جوانه زای اکسید بیسموت بر اندازه دانه و خواص دی الکتریکی شیشه-سرامیکهای PbTiO3 ” هشتمین کنگره سرامیک ایران،اردیبهشت ۱۳۹۰،تهران
  مهناز فلاحتیان،حسین سرپولکی،سید محمد میرکاظمی “بررسی عوامل موثر در سنتز هرسنیت FeAl2O4 به روش سل-ژل” هشتمین کنگره سرامیک ایران،اردیبهشت ۱۳۹۰،تهران
سید علیرضا سیدی گلسفیدی، محمدحسن بازیار،سید محمد میرکاظمی، ،حامد قاضی ” کاربردهای فناوری نانو در مهندسی ژئوتکنیک” اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه، زیباکنار، ایران، اسفند ۱۳۹۰.
حامد قاضی، سید محمد میرکاظمی، محمد حسن بازیار “بررسی تاثیر افزودنی نانو رس بر خواص پایه ای مهندسی-ژئوتکنیکی خاک” چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران، ۱۱- ۱۲ آبان ۸۹- تهران –ایران
  سمیرا گل زردی، واهاک مارقوسیان، سید محمد میرکاظمی، علی بیت اللهی، “ساخت شیشه-سرامیک فروالکتریکی PbTiO3 و بررسی افزودن اکسید باریم و اکسید بیسموت بر خواص دی الکتریکی آن”، هفتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ۱۳۸۸، شیراز
  زینب السادات امیراحمدی، واهاک مارقوسیان، سید محمد میرکاظمی، علی بیت اللهی ، حسین سرپولکی،” بررسی سنتز نانو ذرات مگنتیت از تبلور شیشه-سرامیک سیستم Na۲O(CaO)-Fe۲O۳-B۲O۳-SiO۲ “هفتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ۱۳۸۸، شیراز
  سید محمد میرکاظمی، واهاک مارقوسیان، علی بیت اللهی ، حمید رضا رضایی،امیر بهرامی، “بررسی اثر جوانه زای اکسید کروم بر رقتار تبلور، ریزساختار و خواص مغناطیسی شیشه-سرامیک سیستم BaO-Fe۲O۳-B۲O۳-SiO۲ “، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶، کرج