دکتر حسین سرپولکی، استاد

دیرگدازها
مواد سرامیکی

ایمیل:hsarpoolaky [AT] iust.ac.ir 
تلفن: ۷۳۲۲۸۸۷۱ (۹۸۲۱+) داخلی: 
دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۸۰ (۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: انگلستان، دانشگاه شفیلد، ۱۳۸۰ هجری شمسی
کارشناسی ارشد: مهندسی مواد، سرامیک، ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۳ هجری شمسی
کارشناسی:مهندسی مواد، سرامیک، ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۶۴ هجری شمسی

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

مواد نسوز

جوایز و افتخارات

جایزه Berthold بهترین پایان نامه تحصیلی دکترا دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شفیلد انگلستان
تولید رزین های هیبریدی نانو کربن بر پایه فنولیک بمنظور استفاده در صنایع دیرگداز و کامپوزیت اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
تولید رزین های هیبریدی نانو کربن بر پایه فنولیک بمنظور استفاده در صنایع دیرگداز و کامپوزیت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی,
دریافت لوح تقدیر پژوهشگر طرح برتر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران

تجربیات

فعالیت‌های آکادمیک و اجرایی

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس

تعاملات صنعتی

عنوان قرارداد طرف قرارداد سال شروع
بررسی سنتز و خواص نانو اسپینل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۸۶

انتشارات

مقالات ارائه شده در مجامع علمی – لاتین

Nayebpashaee, N.AWT IMAGE , Aboutalebi, M.AWT IMAGE , Vafaeenezhad, H.AWT IMAGE , Hadavi, S.M.AWT IMAGE , Seyedein, S.H.AWT IMAGE , Sarpoolaky, H., “Micromechanical modeling of crack propagation in TBC systems”, 6th Conference on Thermal Power Plants, CTPP 2016, No. ۷۴۸۳۰۵۶, Pages 69-75

M. SAEIDI, H. SARPOOLAKY , S.M. MIRKAZEMI, ” ULTRASONIC-ASSISTED CO-PRECIPITATION METHOD OF PREPARATION OF NANOCOMPOSITES IN THE Al۲O۳– TiO۲ – ZrO۲ SYSTEM: CHARACTERIZATION, PROPERTIES AND MICROSTURCTURE ” ۳rd International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials 2011

A. Alem, H. Sarpoolaky, ” Improving the photoactivity of nano titania membranes via silver doping”, International Conference on Nanotechnology(ICONT 2009) Malysia

M. Khosravi Saghezchi, M. Biazar Markie, R. Ajami, H. Sarpoolaky, “Characterization of additive influence on reaction sintering of nano aluminum titanate”, The International Society for Optical Engineering, 2009

M. Bavand-Vandchali, H. Sarpoolaky, F. Golestani Fard, H.R. Rezaie, “Corrosion study of spinel-bonded MgO-C refractories by silicate slags”, 51th International Colloquium on Refractories, 2008
M. Sharif, A. Azhari, H. Zargar, H. Sarpoolaki, F. GolestaniFard, “Nano Material Dispersion Approach in Refractories: Case Studies on Nano Carbon, Iron Oxide and Boehmite” , International Conference on Refractories, 14-15 May 2008, Prague, Czech Republic Conference
M. Bavand-Vandchali, A. Nasiri, M. Naderpoure, H. Sarpoolaky, “The influence of MgO grain size on properties and corrosion resistance of Al2O3-MgO castables”, 51th International Colloquium on refractories, 15th and 16th October 2008
A. Alem, H. Sarpoolaky, ” A study on nanostructured Titania membrance and photocatalytic activity”, 2nd International Conference on Nanotechnology, United Arab Emirates, November 2008
M. Khosravi, H. Sarpoolaky, “Synthesis and characterization of lead-containing glass by sol-gel” NanoTailand Symposium, 2008
M. Khosravi, H. Sarpoolaky, F.Heshmatpour,” Synthesis and comparative characterization of aluminoborosilicate and lead glass by sol-gel”, Int. conf. on Advanced Materials and Systems, 2008
M. Biazar, M. Khosravi, H. Sarpoolaky, ” Low temperature synthesis of MgAl204 nanospinel by combustion” Int. Conf. on Advanced Materials and Systems, 2008
M. Khosravi-M.Biazar, R. Ajami, H. Sarpoolaky, ” The influence of MgO on reaction sintering , microstructure and phase analysis of solid-state and sol-gel drived aluminum titanate in aqueous solution”, 2nd International Congress on Nanoscience and Technology, October 2008

B. Alinejad, H. Sarpoolaky, A. Beitollahi, S. Afshar, “The low temperature synthesis of nanocrystalline MgAl2O4 spinel via sucrose process”, First Int. Congress on Nanoscience and Nanotechnology, University of Tehran, 2006

S.A. Hassanzadeh, E. Taheri, H. Sarpoolaky, “Synthesis of an alumina-YAG nanopowder via Sol-gel method”, First int. congress on nano science and nanotechnology, University of Tehran, 2006

H. Leach, M. Bavand, M. Mondegarian, H. Sarpoolaky, “Corrosion study of rebounded magnesia-chrome refractories used in lead kaldo converter”, 19. Int. Feuerfest-kollquium, 2006

N. Ebrahimi, A. Saberi, H. Sarpoolaky, F. Golestanifard, “Effect of amount of SiC on the physical, mechanical, and corrosion behaviour of Al۲O۳-SiC-C castable”, Conf. Ashen, 2006

H. Hosseinibay, A. Beitollahi, H. Sarpoolaky, H. Ahmadi, S. Sotudeh, “Synthesis of Al۲O۳-ZrO۲ nanocomposite powder by a modified sol-gel process”, 1st Iran-Russia, 2005

A. Saberi, F. Kazemi, H. Sarpoolaky, F. Golestani Fard, “Effect of surface treated graphite addition on the rheological behaviour, physical and mechanical properties of carbon containing castables”, Unitcer, 2005

A. Najafi, H.Sarpoolaky, F.Arianpour, H. R. Rezaie, F. Golestani Fard, “An investigation on the effects of particle size distribution on the properties and flowability of Alumina spinel self flow refractory castables”, Unitcer, 2005

A. Najafi, H. Sarpoolaky, F. Golestani Fard, “Effect of Titanium Oxide addition on the properties of Alumina spinel refractory castables”, Unitcer, 2005

A. Saberi, H. Sarpoolaky, F. Golestani Fard, “The effect of amorphous carbon coating on Aluminum Hydration resistance”, Unitcer, 2005

A. Shojai, H. Sarpoolaky, F. Golestani Fard, “The effect of particle size distribution and magnesia amount & particle size on characteristics and properties of AMC refractories”, Unitcer, 2005

W.E. Lee, B.B. Argent, H. Sarpoolaky, S. Zhang, “Correlating phase equilibria with refractories microstructural evolution on firing and in service”, European Ceramic Society, Turkey, 2003

مقالات چاپ شده در مجلات علمی – فارسی

فریبا حمیدی، حسین سرپولکی، “بررسی تحولات اخیر کاربرد نشاسته در فرایند ساخت سرامیکهای پیشرفته”، فصلنامه سرامیک ایران، شماره ۵۵، ۱۳۹۷
محمد فضلی، حسین سرپولکی، “سنتز نانوپودر کامپوزیتی SiC-TiC به روش سل – ژل و احیای کربوترمال”، مجله علم و مهندسی سرامیک، دوره ۶، شماره ۴، ۱۳۹۶
محسن توحید نژاد، حسین سرپولکی، “بررسی اثر افزودن نشاسته بر ریخته گری ژلی بدنه های متخلخل آلومینایی”، مجله علم و مهندسی سرامیک، دوره ۶، شماره ۲، ۱۳۹۶
نسیم نایب پاشایی، حسین وفایی نژاد، سید حسین سیدین، محمدرضا ابوطالبی، حسین سرپولکی، سید محمد مهدی هادوی، “شبیه سازی و بهینه سازی حل عددی در تحلیل توزیع دما و تنشهای پسماند حرارتی در پوشش دو لایه سد حرارتی La2Zr2O7/8YSZ به کمک حل المان محدود”، نشریه مهندسی متالورژی و مواد، سال ۲۸، شماره ۲، ۱۳۹۶
سارا احمدی، بیژن افتخاری یکتا، حسین سرپولکی، علیرضا آقایی، “بررسی عوامل موثر بر ساخت و خواص بدنه های شیشه اکسی نیتریدی سنتز شده به روش سل – ژل”، شریه مهندسی متالورژی و مواد، سال ۲۸، ۱۳۹۵
متین سائسی، حسین سرپولکی، “مروری بر تاریخچه و کاربرد سیمانها و بتن های فتوکاتالیستی با هدف کاهش آلودگیهای زیست محیطی”، فصلنامه سرامیک ایران، شماره ۴۰، ۱۳۹۳
محمد تقی همدانی, واهاک مارقوسیان و حسین سرپولکی, ” بررسی ساختمان کریستالی و انتقالات فازی در سیستم شیشه سرامیک میسرستس” مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران, بهار ۱۳۹۰
محمد تقی همدانی, واهاک مارقوسیان و حسین سرپولکی, “بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی بر تشکیل فاز میسزیت در سیستم نشریه مهندسی متالورژی و مواد, دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹
علی عالم، حسین سرپولکی، ” ساخت و بررسی خواص ممبران کلوئیدی تیتانیای نانوساختار”، مجله مواد مهندسی،۱۳۸۷
کاوه ارزانی، حسین سرپولکی، داود قهرمانی، ” تغییرات فازی و رفتار نفلین سینیت کلیبر در مقایسه با فلدسپات هندی در ترکیب انگوب کاشی مونو کوتورا”، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، سال ۱۶، شماره ۱، صفحه ۶۷ تا ۷۸ ،۱۳۸۷
علی عالم، حسین سرپولکی، “ساخت و بررسی خواص غشای کلوئیدی تیتانیای نانوساختار”، مجله مواد مهندسی،۱۳۸۷
سمیعی، سرپولکی، میرحبیبی، “بررسی مکانیسم‌های خوردگی پوششهای شیشه‌ای بر روی فولاد”، مجله بین المللی مهندسی، ۱۳۸۷
سهرابی، رضایی، سرپولکی، کاظمی،” استخراج زیرکونیا از زیرکون به روش ذوبی”، فصلنامه سرامیک ایران، ۱۳۸۷
علی عالم، حسین سرپولکی، ” ساخت و بررسی خواص ممبران کلوئیدی تیتانیای نانوساختار”، مجله انرژی ایران، ۱۳۸۷
رنجی، سرپولکی، ” سیر تحول لعاب سلادون”، نشریه فرهنگستان هنر،۱۳۸۷
آرمین ایلاقی، حسین سرپولکی، منصور سلطانیه، ” بررسی مکانیزم خوردگی اسپینل غنی از منیزیا توسط سرباره CaO-SiO2-Fe2O3-Al2O3-MnO-MgO”، نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره ۴، جلد ۱۸، صفحات ۷۹-۷۱ ،۱۳۸۶
رضا عجمی، حسین سرپولکی، غلامحسین اکبری، ” تأثیر MgO و B2O3 بر زینتر واکنشی، خواص و ریزساختار تیتانات آلومینیوم”، مجله دانشکده فنی، شماره ۲، جلد ۳۴، ۱۳۸۶
ابوالحسن نجفی، حسین سرپولکی، فرهاد گلستانی فرد، فرزین آریان پور، ” بررسی اثر دانه بندی بر خواص جرمهای ریختنی آلومینا-اسپینل”، نشریه علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره ۴، جلد ۱۸، صفحات ۱۴-۷ ،۱۳۸۶
علی صابری، حسین سرپولکی، فرهاد گلستانی فرد، ” پوشش دهی اسپینل آلومینات منیزیم بر سطح گرافیت به روش سل-ژل سیترات به منظور بهبود مقاومت به اکسیداسیون و ترشوندگی گرافیت توسط آب”، نشریه دانشکده فنی، شماره ۸، جلد ۴۱، صفحات ۱۰۵۳-۱۰۶۱، ۱۳۸۶
بابک علی نژاد، حسین سرپولکی، علی بیت الهی، ” سنتز شیمیائی نانواسپینل آلومینات منیزیم با سفیده تخم مرغ”، امیرکبیر، ۱۳۸۶
ایلاقی، حسین سرپولکی، منصور سلطانیه، “بررسی مکانیزم خوردگی اسپینل غنی از منیزیا توسط سرباره CaO-SiO۲-Fe۲O۳-Al۲O۳-MnO-MgO “، نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت، شماره ۴، صفحات ۷۹-۷۱، ۱۳۸۶
ملیحه تمدن، حسین سرپولکی، “سفال گلابه­ای: بررسی کاربرد گلابه یا پوشش گلی در تاریخ سفالگری ایران”، فصلنامه گلستان هنر، شماره ۱، ۱۳۸۵
گلی سماک ، حسین سرپولکی ، “لعاب کریستالی”، فصلنامه الماس، ۱۳۸۵
محمد مظلوم، حسین سرپولکی، “معرفی و کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در سرامیک”، فصلنامه سرامیک ایران، شماره ۵و ۶، ۱۳۸۵
حمیدرضا زرگر، حسین سرپولکی، حمیدرضا رضائی، “آشنائی با پوشش های سرامیکی محافظ حرارت و روشهای اعمال”، فصلنامه سرامیک ایران، شماره ۵و۶، ۱۳۸۵
نجفی، سرپولکی، گلستانی فرد، آریان پور، “بررسی اثر دانه بندی بر خواص جرمهای ریختنی آلومینا-اسپینل”، نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره ۱۷، صفحه ۹-۱، ۱۳۸۵
ابراهیم، صابری، شریف، سوری، سرپولکی، گلستانی فرد، “بررسی تأثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی ریختنی دیرگداز آلومینا-کاربید سیلیسیم-کربن”، دانشکده فنی، شماره ۷، ۱۳۸۵
حسین سرپولکی، زهرا صالحپور ، ” نگرشی بر وضعیت آموزش مهندسی سرامیک در ایران “، فصلنامه سرامیک، شماره ۱، ۱۳۸۴
حمیدرضا رضائی، رحیم نقی زاده، حسین سرپولکی، فرزین آریان پور ، ” بررسی خواص جرمهای سیلیسی کوبیدنی مصرفی در کوره های القایی فرکانس متوسط “، مجله بین المللی علوم مهندسی، شماره ۴، صفحه ۲۰-۱۱، ۱۳۸۴
حمیدرضا رضائی، رحیم نقی زاده، حسین سرپولکی، جلیل پور اسد، مهدی شفیعی، سارا بنی جمالی ، ” اثر شکل و اندازه دانه بر خواص فیزیکی جرمهای کوبیدنی سیلیسی “، فصلنامه سرامیک، شماره ۴، ۱۳۸۴
الهام خطیبی، پریسا اکبرشاهی، پرستو خوش اخلاق، حسین سرپولکی ، ” سنتز نانوپودرهای سرامیکی به روش هیدروترمال “، فصلنامه سرامیک، ۱۳۸۴
لیلا سمیعی، حسین سرپولکی، علیرضا میرحبیبی ، ” بررسی مکانیسمهای خوردگی پوششهای شیشه ای بر روی فولاد “، مجله بین المللی علوم مهندسی، شماره ۲، صفحه ۱۲۴-۱۱۵، ۱۳۸۴
حسین سرپولکی ، ” سرامیکها در هزاره جدید از دیدگاه پروفسور R.E.Newnham “، مجله سرامیک، ۱۳۸۲

مقالات ارائه شده در مجامع علمی – فارسی

محسن سعیدی ، حسین سرپولکی، سید محمد میرکاظمی, ” بررسی اثر دما و شرایط سنتز بر تحولات فازی و ریزساختار پودر نانوکامپوزیتی حاوی آلومینا، تیتانیا و زیرکونیا به روش هم رسوبی”, پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران اصفهان ۱۳۹۰
الهه داوری،پگاه امامقلیزاده سیار،حسین سرپولکی، بیژن افتخاری یکتا، ” بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر تبلور شیشه – سرامیک کاتالیستی” هفتمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۸
فاطمه کاشانی نیا, حسین سرپولکی، رحیم نقیزاده، کوروش باقری، مهرزاد زمانیان،” بررسی تأثیر ترکیب بر خواص و ریزساختار دیرگدازهای منیزیا – دولومایی” هفتمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۸
زینب السادا ت امیراحمدی، واهاک کاسپاری مارقوسیان، سیدمحمد میرکاظمی، علی بیتاللهی، حسین سرپولکی, ” بررسی سنتز نانوذرات مگنتیت از تبلور شیشه- سرامیک سیستم Na2O(CaO)-Fe2O3-B2O3-SiO2″, هفتمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۸
حسین سرپولکی، علی بیت اللهی، محمد مظلوم, “تاثیر افزودن آهن بر روی خواص نوریوفوتوکاتالیستی لایه تیتانیا” هفتمین کنگره ی سرامیک ایران، ۱۳۸۸
گلناز خسروی، ندا عربی، حسین قصاعی، حسین سرپولکی، ” بررسی خواص مکانیکی و شیمیائی مینای اپک ویژه مس” همایش ملی مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران، ۱۳۸۷
علی عالم، حسین سرپولکی” ساخت ممبران تیتانیایی نانوساختار و بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی آن” همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، ۱۳۸۷
نادرپور ، باوندوند چالی ، فتوحی ، سرپولکی ، مندگاریان، “اثر آلومینای کلسینه بر ریزساختار و خواص ترمومکانیکی دیرگدازهای منیزیا-اسپینلی”، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
عجمی ، سرپولکی ، اکبری، “اثر افزودن MgO و B۲O۳ بر زینتر واکنشی، خواص و ریزساختار تیتانات آلومینیوم “، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
ولاشجردی ، اسلامی ، سرپولکی ، قصاعی ، لائح، ” تأثیر دما و نوع ماده اولیه در سنتز هرسینیت (FeAl۲O۴) “، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
شجاعی ، صادقی ، سرپولکی ، گلستانی فرد ، سعیدی ، نوربخش، “تأثیر توزیع اندازه ذرات و مقدار اندازه ذرات منیزیا بر خواص و رفتار دیرگدازهای آلومینا-منیزیا-کربن”، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
قهرمانی ، سرپولکی ، ارزانی، “بررسی کاربرد نفلین سینیت در انگوب کاشی کف”، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
اسلامی ، ولاشجردی ، سرپولکی ، نقی زاده ، باوندوند چالی، “بررسی خواص و ویژگیهای دیرگدازهای منیزیت اسپینل هرسینیتی”، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
پیله وری ، سعیدپور ، علی صابری ، سرپولکی ، گلستانی فرد، “بررسی تأثیر دما بر ریزساختار و خواص جرم های ریختنی دیرگداز منیزیایی باند فورستریتی”، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
حسینی بای ، بیت اللهی ، سرپولکی ، احمدی ، ستوده، “سنتز نانوکامپوزیت آلومینا-زیرکونیا به روش شیمیائی سل – ژل اصلاح شده”، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
حسن زاده ، طاهری نساج ، سرپولکی، “سنتز و سینترینگ نانوپودر کامپوزیتی Al۲O۳-YAG “، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
علی نژاد ، سرپولکی ، بیت الهی ، شهرآرا افشار، “سنتز شیمیائی اسپینل آلومینات منیزیم نانوساختار”، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
شاهکویی ، بیت اللهی ، سرپولکی ، حسینی ، احمدی ، ستوده، “تهیه نانوکامپوزیت آلومینا-زیرکونیا به روش سنتز احتراقی محلول با استفاده از سوخت اوره”، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
نسترن ریاحی ، حسین سرپولکی ، بیژن بابائی نژاد ، علی مهدیخانی، “اعمال نانو پوشش سرامیکی بر روی مقره های پرسلانی KN 120 و بررسی خواص الکتریکی “، بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق، ۱۳۸۶
داود قهرمانی، حسین سرپولکی، کاوه ارزانی، “بررسی خواص حرارتی نفلین سینیت و استفاده از آن در ترکیب انگوب کاشی کف”، ششمین همایش علمی – دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی، ۱۳۸۵
سید امیر غفاری، حسین سرپولکی، “بررسی و مقایسه تشکیل اسپینل آلومینا، منیزیا و کرومیا با سیستم اسپینل – کرومیا”، ششمین همایش علمی – دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی، ۱۳۸۵
مانی سروش پور، حسین سرپولکی، رحیم نقی زاده، “بررسی عوامل ساخت و افزودن زیرکن بر خواص و ریزساختار فوم فیلتر بر پایه سیلیکون کارباید SiC “، ششمین همایش علمی – دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی، ۱۳۸۵
هادی فیروزقلب، حسین سرپولکی، کاووس فلامکی، فرهاد گلستانی فرد، “ساخت زیرپایه های آلومینایی و کاربردآن در ممبرانها”، ششمین همایش علمی – دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی، ۱۳۸۵
طاهری نساج، سرپولکی ، “اثر عملیات حرارتی بر تولید و سینترینگ نانوپودر آلومینا”، همایش ملی عملیات حرارتی، ۱۳۸۵
علی صابری، فرامرز کاظمی، نازیلا ابراهیم، حسین سرپولکی، فرهاد گلستانی فرد ، “بررسی تأثیر پوشش کربنی بر مقاومت به هیدراتاسیون آنتی اکسیدان آلومینیوم مصرفی در ساخت جرمهای ریختنی دیرگداز حاوی گرافیت”، دهمین کنگره سالانه انجمن متالورژی ایران ، مشهد، ۱۳۸۵
سید علی حسن زاده تبریزی، احسان طاهری، حسین سرپولکی، مریم شجاعی، “تولید نانوپودر آلومینا به روش سل – ژل”، دهمین کنگره سالانه انجمن متالورژی ایران، مشهد، ۱۳۸۵
هادی فیروز قلب، حسین سرپولکی، فرهاد گلستانی فرد، کاووس فلامکی، “تأثیر اکسید استرانسیم بر پایداری حرارتی فازهای انتقالی آلومینا و کاربرد آن در ممبرانهای آلومینایی به روش رسوبی”، دهمین کنگره سالانه انجمن متالورژی ایران، مشهد، ۱۳۸۵
لائح، باوند وند چالی، مندگاریان، سرپولکی، “ساخت و بررسی خواص دیر گدازهی منیزیا – کرومیت جدید جهت کاربرد در صنایع متالورژی”، سمپوزیوم فولاد، اصفهان، ۱۳۸۴
علی صابری، نازیلا ابراهیم، فرامرز کاظمی، حسین سرپولکی، فرهاد گلستانی فرد، بررسی تأثیر پوشش دهی گرافیت و نقش آن بر رئولوژی و خواص فیزیکی جرم های ریختنی حاوی گرافیت “، سمپوزیوم فولاد، اصفهان، ۱۳۸۴
سارا کریمی، هیوا برادری، جعفر جوادپور، حسین سرپولکی، “بررسی تأثیر غلظت مواد اولیه بر مورفولوژی و اندازه دانه های پودر هیدروکسی آپاتیت نانومتری تهیه شده به روش رسوب گیری شیمیایی”، دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، تبریز، ۱۳۸۴
واهاک مارقوسیان، حسین سرپولکی، محسن نیکپور، مرتضی کمالی، “بررسی ساخت شیشه سرامیکهای حاوی نفلین سلینیت و تأثیر جوانه زای TiO۲ در کریستالیزاسیون آن “، پنجمین همایش سراسری مواد و متالورژی-سرامیک و کامپوزیتها، ۱۳۸۴
اعرابی، بی آزار، سرپولکی، “بررسی چگونگی اثر گذاری پارامترهای مؤثر بر لعاب احیائی مس”، اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی علوم و فناوری رنگ، ۱۳۸۴
هادی قاسمی، حسین سرپولکی، علیرضا سوری، کمال ذاکری، “ساخت و بررسی خواص جرمهای ریختنی عایق دما بالا”، سومین همایش علمی-دانشجوئی مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ۱۳۸۲
الهه داوری،پگاه امامقلیزاده سیار،حسین سرپولکی، بیژن افتخاری یکتا، ” بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر تبلور شیشه – سرامیک کاتالیستی” هفتمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۸
فاطمه کاشانی نیا, حسین سرپولکی، رحیم نقیزاده، کوروش باقری، مهرزاد زمانیان،” بررسی تأثیر ترکیب بر خواص و ریزساختار دیرگدازهای منیزیا – دولومایی” هفتمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۸
زینب السادا ت امیراحمدی، واهاک کاسپاری مارقوسیان، سیدمحمد میرکاظمی، علی بیتاللهی، حسین سرپولکی, ” بررسی سنتز نانوذرات مگنتیت از تبلور شیشه- سرامیک سیستم Na2O(CaO)-Fe2O3-B2O3-SiO2″, هفتمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۸
حسین سرپولکی، علی بیت اللهی، محمد مظلوم, “تاثیر افزودن آهن بر روی خواص نوریوفوتوکاتالیستی لایه تیتانیا” هفتمین کنگره ی سرامیک ایران، ۱۳۸۸
گلناز خسروی، ندا عربی، حسین قصاعی، حسین سرپولکی، ” بررسی خواص مکانیکی و شیمیائی مینای اپک ویژه مس” همایش ملی مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران، ۱۳۸۷
علی عالم، حسین سرپولکی” ساخت ممبران تیتانیایی نانوساختار و بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی آن” همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، ۱۳۸۷
نادرپور ، باوندوند چالی ، فتوحی ، سرپولکی ، مندگاریان، “اثر آلومینای کلسینه بر ریزساختار و خواص ترمومکانیکی دیرگدازهای منیزیا-اسپینلی”، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
عجمی ، سرپولکی ، اکبری، “اثر افزودن MgO و B۲O۳ بر زینتر واکنشی، خواص و ریزساختار تیتانات آلومینیوم “، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
ولاشجردی ، اسلامی ، سرپولکی ، قصاعی ، لائح، ” تأثیر دما و نوع ماده اولیه در سنتز هرسینیت (FeAl۲O۴) “، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
شجاعی ، صادقی ، سرپولکی ، گلستانی فرد ، سعیدی ، نوربخش، “تأثیر توزیع اندازه ذرات و مقدار اندازه ذرات منیزیا بر خواص و رفتار دیرگدازهای آلومینا-منیزیا-کربن”، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
قهرمانی ، سرپولکی ، ارزانی، “بررسی کاربرد نفلین سینیت در انگوب کاشی کف”، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
اسلامی ، ولاشجردی ، سرپولکی ، نقی زاده ، باوندوند چالی، “بررسی خواص و ویژگیهای دیرگدازهای منیزیت اسپینل هرسینیتی”، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
پیله وری ، سعیدپور ، علی صابری ، سرپولکی ، گلستانی فرد، “بررسی تأثیر دما بر ریزساختار و خواص جرم های ریختنی دیرگداز منیزیایی باند فورستریتی”، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
حسینی بای ، بیت اللهی ، سرپولکی ، احمدی ، ستوده، “سنتز نانوکامپوزیت آلومینا-زیرکونیا به روش شیمیائی سل – ژل اصلاح شده”، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
حسن زاده ، طاهری نساج ، سرپولکی، “سنتز و سینترینگ نانوپودر کامپوزیتی Al۲O۳-YAG “، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
علی نژاد ، سرپولکی ، بیت الهی ، شهرآرا افشار، “سنتز شیمیائی اسپینل آلومینات منیزیم نانوساختار”، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
شاهکویی ، بیت اللهی ، سرپولکی ، حسینی ، احمدی ، ستوده، “تهیه نانوکامپوزیت آلومینا-زیرکونیا به روش سنتز احتراقی محلول با استفاده از سوخت اوره”، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
نسترن ریاحی ، حسین سرپولکی ، بیژن بابائی نژاد ، علی مهدیخانی، “اعمال نانو پوشش سرامیکی بر روی مقره های پرسلانی KN 120 و بررسی خواص الکتریکی “، بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق، ۱۳۸۶
داود قهرمانی، حسین سرپولکی، کاوه ارزانی، “بررسی خواص حرارتی نفلین سینیت و استفاده از آن در ترکیب انگوب کاشی کف”، ششمین همایش علمی – دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی، ۱۳۸۵
سید امیر غفاری، حسین سرپولکی، “بررسی و مقایسه تشکیل اسپینل آلومینا، منیزیا و کرومیا با سیستم اسپینل – کرومیا”، ششمین همایش علمی – دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی، ۱۳۸۵
مانی سروش پور، حسین سرپولکی، رحیم نقی زاده، “بررسی عوامل ساخت و افزودن زیرکن بر خواص و ریزساختار فوم فیلتر بر پایه سیلیکون کارباید SiC “، ششمین همایش علمی – دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی، ۱۳۸۵
هادی فیروزقلب، حسین سرپولکی، کاووس فلامکی، فرهاد گلستانی فرد، “ساخت زیرپایه های آلومینایی و کاربردآن در ممبرانها”، ششمین همایش علمی – دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی، ۱۳۸۵
طاهری نساج، سرپولکی ، “اثر عملیات حرارتی بر تولید و سینترینگ نانوپودر آلومینا”، همایش ملی عملیات حرارتی، ۱۳۸۵
علی صابری، فرامرز کاظمی، نازیلا ابراهیم، حسین سرپولکی، فرهاد گلستانی فرد ، “بررسی تأثیر پوشش کربنی بر مقاومت به هیدراتاسیون آنتی اکسیدان آلومینیوم مصرفی در ساخت جرمهای ریختنی دیرگداز حاوی گرافیت”، دهمین کنگره سالانه انجمن متالورژی ایران ، مشهد، ۱۳۸۵
سید علی حسن زاده تبریزی، احسان طاهری، حسین سرپولکی، مریم شجاعی، “تولید نانوپودر آلومینا به روش سل – ژل”، دهمین کنگره سالانه انجمن متالورژی ایران، مشهد، ۱۳۸۵
هادی فیروز قلب، حسین سرپولکی، فرهاد گلستانی فرد، کاووس فلامکی، “تأثیر اکسید استرانسیم بر پایداری حرارتی فازهای انتقالی آلومینا و کاربرد آن در ممبرانهای آلومینایی به روش رسوبی”، دهمین کنگره سالانه انجمن متالورژی ایران، مشهد، ۱۳۸۵
لائح، باوند وند چالی، مندگاریان، سرپولکی، “ساخت و بررسی خواص دیر گدازهی منیزیا – کرومیت جدید جهت کاربرد در صنایع متالورژی”، سمپوزیوم فولاد، اصفهان، ۱۳۸۴
علی صابری، نازیلا ابراهیم، فرامرز کاظمی، حسین سرپولکی، فرهاد گلستانی فرد، بررسی تأثیر پوشش دهی گرافیت و نقش آن بر رئولوژی و خواص فیزیکی جرم های ریختنی حاوی گرافیت “، سمپوزیوم فولاد، اصفهان، ۱۳۸۴
سارا کریمی، هیوا برادری، جعفر جوادپور، حسین سرپولکی، “بررسی تأثیر غلظت مواد اولیه بر مورفولوژی و اندازه دانه های پودر هیدروکسی آپاتیت نانومتری تهیه شده به روش رسوب گیری شیمیایی”، دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، تبریز، ۱۳۸۴
واهاک مارقوسیان، حسین سرپولکی، محسن نیکپور، مرتضی کمالی، “بررسی ساخت شیشه سرامیکهای حاوی نفلین سلینیت و تأثیر جوانه زای TiO۲ در کریستالیزاسیون آن “، پنجمین همایش سراسری مواد و متالورژی-سرامیک و کامپوزیتها، ۱۳۸۴
اعرابی، بی آزار، سرپولکی، “بررسی چگونگی اثر گذاری پارامترهای مؤثر بر لعاب احیائی مس”، اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی علوم و فناوری رنگ، ۱۳۸۴
هادی قاسمی، حسین سرپولکی، علیرضا سوری، کمال ذاکری، “ساخت و بررسی خواص جرمهای ریختنی عایق دما بالا”، سومین همایش علمی-دانشجوئی مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ۱۳۸۲
نام کتاب    نام نویسندگان سال چاپ
اصول و کاربرد میکروسکوپهای الکترونی و روش‌های نوین آنالیز، ابراز شناسایی نانو(تالیف مشترک)    حسین سرپولکی ۱۳۸۳
شناخت مواد ۲و بخش سوم ؛کتاب درسی هنرستانهای کشور حسین سرپولکی ۱۳۷۳
شکل دادن سرامیکها ؛کتاب درسی هنرستانهای کشور حسین سرپولکی ۱۳۷۳
شکل دادن و پخت سرامیکها(ویرایش جدید), کتاب درسی هنرستانهای کشور حسین سرپولکی ۱۳۸۶
شیمی سرامیک‌ها (ترجمه) حسین سرپولکی ۱۳۸۵
کاشی‌های پرسلانی (ترجمه) حسین سرپولکی ۱۳۸۵