- آزمایشگاه شبیه سازی فرایندهای مواد
:

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  آزمایشگاه شبیه سازی فرآیند های مواد

این آزمایشگاه در رمینه شبیه سازی فرآیندهای مختلف مواد و متالورژی از قبیل انجماد، جریان مذاب فلزات، پر کردن قالب، طراحی راهگاهها و تغذیه و نیز کاربرد فرآیندهای نوین در طراحی مواد نظیر استفاده از میدان مغناطیسی برای افزایش سرعت ریخته گری در کریستالیزورهای ریخته گری مداوم، همزن های مغناطیسی برای هموژنیزاسیون مذاب فلزات و ... فعالیت می نماید.

مدیر آزمایشگاه دکتر سید حسین سیدین

مسئول آزمایشگاه

تلفن تماس : 73228876

آدرس پست الکترونیکی : seyedein@iust.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=29.11694.22803.fa
برگشت به اصل مطلب