- آزمایشگاه رشد تک بلور و انجماد جهت دار
آزمایشگاه رشد تک بلور و انجماد جهت دار

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هدف این آزمایشگاه انجام تحقیق و پژوهش پیرامون تولید تک کریستال از آلیاژهای سبک است. همچنین با انجام آزمایشات تجربی میتوان مدلهای توسعه یافته از طریق شبیه سازی ریاضی را اصلاح و تأیید نمود. علاوه بر رشد تک کریستال میتوان انجماد جهت دار را در آلیاژهای سبک با نقطه ذوب کمتر از 1000 درجه سانتیگراد را مورد بررسی قرار داد.
نشانی مطلب در وبگاه :
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=29.14681.40094.fa
برگشت به اصل مطلب