- اخبار دانشکده
انتصاب معاون آموزشی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۰ | 

AWT IMAGE

با حکم جناب آقای دکتر برخورداری رئیس محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر حسین رضوی به مدت 2 سال به سمت معاون آموزشی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی منصوب شدند. اساتید و کارکنان این دانشکده, انتخاب مزبور را تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت دارند.

نشانی مطلب در وبگاه :
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=29.4398.49959.fa
برگشت به اصل مطلب