- اخبار دانشکده
برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری دانشکده مهندسی مواد و متالورژی سال

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۷ | 

به اطلاع کلیه داوطلبان مصاحبه دکتری دانشکده مهندسی مواد و متالورژی می رساند جلسه مصاحبه روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه مورخ 12/4/96 لغایت 14/4/96 مطابق جدول زمان بندی پیوست برگزار می گردد:

نکات مهم

  1. محل جلسه مصاحبه سالن کنفرانس اساتید واقع در طبقه سوم دانشکده می باشد.
  2. کلیه داوطلبان حد اقل نیم ساعت زودتر در محل اعلام شده حضور داشته باشند.
  3. عدم حضور داوطلب در بازه زمانی تعیین شده غیبت تلقی می گردد و امکان انجام مصاحبه در زمانهای دیگر مقدور نمی باشد.
نشانی مطلب در وبگاه :
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=29.4398.50108.fa
برگشت به اصل مطلب