آزمایشگاه انرژی و محیط زیست

آزمایشگاه انرژی و مخیط زیست مشاهده بیشتر

هدف از ایجاد آزمایشگاه
 
تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه مواد پیشرفته، ارائه امکان کسب تجربه عملی برای دانشجویان کارشناسی و تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی.

سنتز و مشخصه یابی مواد پیشرفته سرامیکی، کامپوزیتهای سرامیکی و مواد دیرگداز با ماموریت ارائه خدمات به حوزه سیستم های زیستی و تبدیل انرژی با رویکرد توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست.

دکتر ، مدیر آزمایشگاه
دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

پروژه‌های پژوهشی آزمایشگاه

حوزه پژوهشی

افزایش روزافزون جمعیت در دنیا و ارتقای ابزاری در سبک زندگی انسانها از یک سو و تبعات زیست محیطی از منابع انرژی از سوی دیگر، دنیای پژوهش را به سمت استفاده از مواد پیشرفته برای سیستم های نوین تبدیل انرژی سوق داده است. محدودیت های ژئوپلیتیکی و کاهش قهری دسترسی به منابع فسیلی نیز به این حوزه از پژوهش در سال های اخیر سرعت و توچیه پذیری بیشتری داده است. در این راستا در آزمایشگاه سرامیک ها، انرژی و محیط زیست سنتز و مشخصه یابی مواد مورد استفاده در سیستم های تبدیل انرژی در دستور کار قرار گرفت. غالب فعالیت ها بر روی توسعه الکترود پیل های سوختی و الکترولایزر از نوع اکسید جامد متمرکز است. عمده پروژه ها در این بخش در حوزه مواد مورد استفاده در الکترودها صورت گرفته و همچنین برخی از مواد جانبی برای استفاده در سیستم مدیریت حرارت در باتری های قابل شارژ توسعه داده شده اند.

اعضای آزمایشگاه انرژی و محیط زیست

دکتر

مدیریت آزمایشگاه

دکتر

همکار

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه

مولد لیزر پیوسته

این دستگاه قادر است نور متمرکز لیزر را به صورت پیوسته گسیل کند و جهت انجام سرعت سنجی در سرعت‌های پایین سیال مورد استفاده است.

مولد لیزر پالسی

این دستگاه قادر به گسیل نور متمرکز لیزر به صورت پالسی و با شدت بالا می‌باشد. از این لیزر در سرعت سنجی سیال در سرعت‌های بالا استفاده می‌شود.

دوربین سرعت بالا

دوربین‌های سرعت بالا جهت مشاهده‌d پدیده‌هایی که در زمانی کوتاه دچار تغییرات زیاد می‌شوند کاربرد دارند.

هم‌زمان‌کننده

صورت خیلی دقیق با ارسال پالس‌های محرک، دستگاه‌های مختلف الکتریکی نظیر لیزر و دوربین را در زمان‌های مشخص راه‌اندازی می‌کند.

ارتباط با آزمایشگاه پژوهشی انرژی و محیط زیست

 (۹۸-۲۱+)، داخلی:
 تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه