اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان

به اطلاع دانشجویان ممتاز ورودی ۱۳۹۹ متقاضی پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دارای شرایط زیر می‌رساند که حداکثر تا مورخ ۲۵ / ۰۲ / ۱۴۰۳ جهت تکمیل فرم پیوست اقدام نمایند.