+۹۹
محققان پسا دکتری

+۹۹
ارتباط با صنعت

+۹۹
فضاهای تحقیقاتی

۹۹+
آزمایشگاه‌های پژوهشی

به سایت دفتر امور پژوهش، فناوری و بین الملل دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران خوش آمدید.

ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه یکی از مهمترین چالش‌های حوزه پژوهش در کشور است. در حقیقت، آن چیزی که سبب کاربردی شدن پژوهش‌های انجام گرفته در دانشگاه و خلق ثروت می‌شود کاربردی بودن پژوهش هاست که در صورت وجود ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه رخ می دهد. تنها در اینصورت است که عموم مردم جامعه می‌توانند نتیجه زحمات دانشگاهیان را در زندگی خود حس نمایند. لذا دانشگاه علم و صنعت ایران با تعریف دفاتر فناوری و تعاملات صنعتی در سال های اخیر سعی در موثر نمودن و بهینه سازی این ارتباط نموده است. فعالیت این دفتر می‌تواند سبب نزدیکتر شدن ارتباط بین صنایع مختلف فعال در حوزه مهندسی مواد با دانشگاه شود که نتیجه این نزدیکی با کاربردی شدن پژوهش و لمس نتایج آن مشخص خواهد شد. به صورت متقابل، صنعت هم می تواند با معرفی چالشهای خود به دانشگاه، ضمن تلاش در جهت رفع آنها با کمترین هزینه، به تربیت نیروی انسانی کارآمد در دانشگاه ها کمک نماید و در آینده از این موهبت منتفع گردد.


دکتر امیر محمود بخشایش

مدیر پژوهش، فناوری و بین‌الملل دانشکده

فرصت‌های شغلی

به طور کلی همه اشیایی که می بینیم، لمس یا استفاده می کنیم متشکل از مواد هستند، از ظرفی که در آن غذا می خوریم تا خودرویی که استفاده می نماییم و ساختمانی که در آن زندگی می کنیم. از آنجا که تولید، فراوری، ساخت، استفاده و حفاطت از مواد نیازمند دخالت مهندسین مواد است، می توان اینطور گفت که مهندسی مواد در تمام شئون زندگی بشر امروزی و در نتیجه صنایع مختلف کاربرد دارد. لذا مهندسی مواد را می توان یکی از رشته های مهندسی با بازار اشتغال گسترده دانست که به طور مثال شامل موارد زیر می شود:

استخراج فلزات

صنایع ساختمان سازی

صنایع فلزی

صنایع خودروسازی

صنایع سرامیک، نسوز و سیمان

صنایع هواپیماسازی

صنایع خوردگی و حفاظت از مواد

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

صنایع زینتی همچون طلاسازی

پزشکی همچون پر کننده های دندانی و تجهیزات ارتوپدی

صنایع نیمه رسانا و الکترونیک همچون تلفن و رایانه همراه

معرفی فرصت‌های شغلی اخیر

نتیجه‌ای پیدا نشد.

میزخدمت فناوری

برای اطلاع از آیین نامه های مرتبط با  فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضا هیات‌علمی در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری به وبسایت  معاونت پژوهش و فناوری در بخش مستندات/آیین نامه ها و مصوبات، سپس در قسمت فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی  یا اینجا مراجعه نمایید.

هم چنین برای اطلاعات بیش تر با کارشناس مربوطه در معاونت پژوهش و فناوری در دانشگاه علم و صنعت تماس حاصل نمایید.

نام کارشناس : معصومه حیدری دستجردی

شماره تلفن :۷۷۲۴۰۴۴۹ داخلی:۲۳۶۹

ایمیل: Heidarim@iust.ac.ir

نشانی : میدان رسالت – خیابان هنگام – دانشگاه علم و صنعت ایران – درب جنوبی دانشگاه  – پژوهشکده خودرو -طبقه اول – معاونت پژوهش و فناوری – دفتر امور پژوهش

برای اطلاع از آیین نامه های مرتبط با  فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضا هیات‌علمی دانشگاه در صنعت به وبسایت  معاونت پژوهش و فناوری در بخش مستندات/آیین نامه ها و مصوبات، سپس در قسمت فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی  یا اینجا مراجعه نمایید.

هم چنین برای اطلاعات بیش تر با کارشناس مربوطه در معاونت پژوهش و فناوری در دانشگاه علم و صنعت تماس حاصل نمایید.

نام کارشناس : معصومه حیدری دستجردی

شماره تلفن :۷۷۲۴۰۴۴۹ داخلی:۲۳۶۹

ایمیل: Heidarim@iust.ac.ir

نشانی : میدان رسالت – خیابان هنگام – دانشگاه علم و صنعت ایران – درب جنوبی دانشگاه  – پژوهشکده خودرو -طبقه اول – معاونت پژوهش و فناوری – دفتر امور پژوهش

برای اطلاع از آیین نامه های مرتبط با  فرصت مطالعاتی اعضا هیات‌علمی به وبسایت  معاونت پژوهش و فناوری در بخش مستندات/آیین نامه ها و مصوبات، سپس در قسمت فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی یا اینجا  مراجعه نمایید.

هم چنین برای اطلاعات بیش تر با کارشناس مربوطه در معاونت پژوهش و فناوری در دانشگاه علم و صنعت تماس حاصل نمایید.

نام کارشناس : معصومه حیدری دستجردی

شماره تلفن :۷۷۲۴۰۴۴۹ داخلی:۲۳۶۹

ایمیل: Heidarim@iust.ac.ir

نشانی : میدان رسالت – خیابان هنگام – دانشگاه علم و صنعت ایران – درب جنوبی دانشگاه  – پژوهشکده خودرو -طبقه اول – معاونت پژوهش و فناوری – دفتر امور پژوهش

مراکز فناوری و نوآوری

نتیجه‌ای پیدا نشد.