۹۹۹۹+
دانشجو

۹۹+
عضو هیئت علمی

۹۹+
دانش‌آموخته

۹۹+
آزمایشگاه

به سایت معاونت آموزشی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی خوش آمدید

از مهمترین اهداف هسته آموزش دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، ارائه خدمات آموزشی مناسب و تربیت نیروی انسانی کارآمد برای ورود به صنعت و دوره‌های تحصیلات تکمیلی با قابلیت گره‌گشایی و حل مسائل علمی و صنعتی و همچنین ایجاد اشتغال می‌باشد. برهمین اساس، آمادگی خود را جهت ارائه خدمات آموزشی در چارچوب مقررات دانشگاه و وزارت عتف و ایجاد دوره‌های آموزش آزاد مورد نیاز صنایع مختلف اعلام می‌دارد.

دکتر حمیدرضا عابدی
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

null

دروس ارائه شده (نیمسال دوم ۰۱-۰۰)

null

دفتر استعدادهای درخشان

null

میز خدمت (فرم‌های آنلاین)

null

آزمایشگاه‌های آموزشی

null

دروس ارائه شده (نیمسال دوم ۰۱-۰۰)

null

برنامه امتحانات

null

دفتر استعدادهای درخشان

null

میز خدمت (فرم‌های آنلاین)

null

رویه‌های آموزشی، آیین‌نامه‌ها و سرفصل دروس

null

آزمایشگاه‌های آموزشی

نتیجه‌ای پیدا نشد.
نتیجه‌ای پیدا نشد.
نتیجه‌ای پیدا نشد.

 تابلو اعلانات دفاعیه‌های دکتری

نتیجه‌ای پیدا نشد.

تقویم آموزشی