معاون و مدیران آموزشی

دکتر مسعود هاشمی نیاسری

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

صفحه شخصی

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۸۴-۰۲۱

کارشناسان آموزش تحصیلات تکمیلی

اصغر خلیلی کندرود

مسئول آموزش-کارشناس دانشجویان ارشد

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۳۳

ایمیل: khalili_a@iust.ac.ir

سکینه پاکباز

کارشناس دانشجویان دکترا

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۳۲

ایمیل: pakbazs@iust.ac.ir

مهدی شکوهی

کارشناس دانشجویان ارشد

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۲۵

ایمیل: m_shokohi@iust.ac.ir

کارشناسان آموزش کارشناسی

فرنوش امینی

کارشناس دانشجویان کارشناسی

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۸۹
داخلی:
ایمیل:Amini.fa23@gmail.com

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده

تلفن مستقیم کارشناسی ارشد و دکتری:
تلفن مستقیم پردیس و مجازی :
فاکس:
ایمیل:

Telegram