دکتر حمیدرضا عابدی، استادیار


تغییر شکل گرم فلزات
خستگی، خزش، سایش، شکست
ارتباط ریزساختار-خواص مکانیکی/فیزیکی

ایمیل:habedi [AT] iust.ac.ir 
تلفن: ۷۳۲۲۸۸۳۰ (۹۸۲۱+) داخلی: 
دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۸۰ (۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد: دانشکده
کارشناسی: دانشکده

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

رفتار تغییرشکل گرم و فرایندهای ترمومکانیکی آلیاژهای آهنی و غیر آهنی
ارتباط ریزساختار- خواص مکانیکی/فیزیکی- پارامترهای فراوری
آلیاژهای انتروپی بالا، فولادهای پیشرفته پراستحکام، آلیاژهای بایو و نانوکامپوزیت ها
خواص مکانیکی/فیزیکی مواد ساخته شده به روش­های نوین ساخت

اختراعات و اکتشافات

تجربیات

فعالیت‌های آکادمیک و اجرایی

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس

انتشارات

لطفا به صفحه گوگل اسکولار مراجعه نمایید.

۱.