۹۹+
دانشجو

۹۹+
هیئت علمی

۹۹+
دانش‌آموخته

۹۹+
آزمایشگاه

گروه سرامیک

دکتر سید محمد میرکاظمی
مدیر گروه سرامیک

محورهای پژوهشی گروه سرامیک

اعضای اصلی گروه سرامیک

دکتر بیژن افتخاری یکتا، استاد

شیشه
سرامیک
فرآیندهای سرامیکی

دکتر حمیدرضا رضایی، استاد

دیرگدازها
مواد کامپوزیتی
سنتز و بررسی خواص سرامیک‌های مهندسی

دکتر حسین سرپولکی، استاد

دیرگدازها
مواد سرامیکی

 

دکتر سید محمد میرکاظمی، دانشیار

شیشه
نانومواد
الکتروسرامیک (سرامیکهای مغناطیسی – نوری)

دکتر رحیم نقی­ زاده، دانشیار

سیمان
مواد اولیه
مواد دیرگداز

دکتر روح اله خسروشاهی، استادیار


سلول های خورشیدی نانوساختار

ساخت ادوات نیمه هادی و افزارهای میکروالکترونیک

سنتز و مشخصه‌یابی نانوساختارها

مواد الکترونیکی و انرژی

دکتر مهدی داراب، استادیار


مواد پیشرفته برای سیستم های تبدیل انرژی
پیل سوختی، الکترولایزر و باتری

دکتر هاجر قنبری، استادیار

کربن، گرافن
مواد دوبعدی
سنتز لیزری نانومواد، الکتروسرامیک‌ها

دکتر مهدی ملکی، استادیار


مواد دو بعدی
مواد مزومتخلخل

آزمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی گروه سرامیک