۹۹+
دانشجو

۹۹+
هیئت علمی

۹۹+
دانش‌آموخته

۹۹+
آزمایشگاه

گروه سرامیک

دکتر سید محمد میرکاظمی
مدیر گروه سرامیک

محورهای پژوهشی گروه سرامیک

اعضای اصلی گروه سرامیک

فیلتر
تنظیم مجدد

دکتر بیژن افتخاری یکتا، استاد

شیشه
سرامیک
فرآیندهای سرامیکی

دکتر مهدی داراب، استادیار


مواد پیشرفته برای سیستم های تبدیل انرژی
پیل سوختی، الکترولایزر و باتری

دکتر حمیدرضا رضایی، استاد

دیرگدازها
مواد کامپوزیتی
سنتز و بررسی خواص سرامیک‌های مهندسی

دکتر حسین سرپولکی، استاد

دیرگدازها
مواد سرامیکی

 

دکتر هاجر قنبری، استادیار

کربن، گرافن
مواد دوبعدی
سنتز لیزری نانومواد، الکتروسرامیک‌ها

دکتر مهدی ملکی، استادیار


مواد دو بعدی
مواد مزومتخلخل

دکتر سید محمد میرکاظمی، دانشیار

شیشه
نانومواد
الکتروسرامیک (سرامیکهای مغناطیسی – نوری)

دکتر رحیم نقی­ زاده، دانشیار

سیمان
مواد اولیه
مواد دیرگداز

آزمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی گروه سرامیک

نتیجه‌ای پیدا نشد.
نتیجه‌ای پیدا نشد.
نتیجه‌ای پیدا نشد.