دکتر مهدی داراب، استادیار


مواد پیشرفته برای سیستم های تبدیل انرژی
(پیل سوختی، الکترولایزر و باتری)

ایمیل:darab [AT] iust.ac.ir 
تلفن: ۷۳۲۲۸۸۰۳ (۹۸۲۱+) 
دورنگار:  ۷۷۲۴۰۴۸۰(۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: نروژ، دانشگاه علوم و تکنولوژی (NTNU)
کارشناسی ارشد: دانشکده
کارشناسی: دانشکده

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

مواد پیشرفته برای سیستم های تبدیل انرژی (پیل سوختی، الکترولایزر و باتری)

اختراعات و اکتشافات

تجربیات

فعالیت‌های آکادمیک و اجرایی

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس

انتشارات

لطفا به صفحه گوگل اسکولار مراجعه نمایید.

۱.