۹۹+
دانشجو

۹۹+
هیئت علمی

۹۹+
دانش‌آموخته

۹۹+
آزمایشگاه

گروه تولید و فرآوری مواد فلزی


دکتر حسین آقاجانی

مدیر گروه تولید و فرآوری مواد فلزی

محورهای پژوهشی گروه تولید و فرآوری مواد فلزی

محورهای پژوهشی شماره ۱

محورهای پژوهشی شماره ۲

اعضای اصلی گروه تولید و فرآوری مواد فلزی

فیلتر
تنظیم مجدد

دکتر حسین آقاجانی، دانشیار

مهندسی سطح
استخراج و فرآوری فلزات
نانوکامپوزیت‌های زمینه فلزی

دکتر علیرضا ذاکری، دانشیار

استخراج و تصفیه فلزات
فرآوری مکانوشیمیایی مواد
سینتیک و ترمودینامیک مواد

دکتر سید حسین رضوی، دانشیار

عملیات حرارتی
سوپر آلیاژهای پایه نیکل

 

دکتر منصور سلطانیه، استاد

سنتز مواد
مهندسی سطح
فرایندهای پیرومتالورژی

دکتر سیدحسین سیدین، استاد

خواص مکانیکی
پدیده‌های انتقال
شبیه‌سازی فرآیندهای مواد و متالورژی

دکتر ماندانا عادلی، استادیار


سنتز احتراقی
استخراج فلزات

دکتر مسعود گودرزی، استاد

جوشکاری
استخراج تیتانیم
شبیه‌سازی فرآیندهای متالورژیکی

دکتر سید مرتضی مسعودپناه، دانشیار

باتری لیتیم یون- ابرخازن

سنتز نانو مواد
مواد مغناطیسی

آزمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی گروه تولید و فرآوری مواد فلزی

نتیجه‌ای پیدا نشد.
نتیجه‌ای پیدا نشد.
نتیجه‌ای پیدا نشد.