دکتر مسعود هاشمی نیاسری، دانشیار


سنتز نانومواد
لایه‌های نازک
مهندسی سطح و پوشش‌ها

ایمیل:mhashemi [AT] iust.ac.ir 
تلفن: ۷۳۲۲۸۸۸۴ (۹۸۲۱+) داخلی: 
دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۸۰ (۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: آمریکا
کارشناسی ارشد: دانشکده
کارشناسی: دانشکده

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

سنتز نانومواد
پوشش ها و لایه های نازک
مواد هوشمند، نانو مواد
مهندسی سطوح، PVD-CVD

اختراعات و اکتشافات

تجربیات

فعالیت‌های آکادمیک و اجرایی

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس

انتشارات

لطفا به صفحه گوگل اسکولار مراجعه نمایید.

۱.

Introduction to Nanoscience and Nanotechnology (Nanomechanics Chapter), CRC Press, 2008.