سرپرستان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

دکتر

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

صفحه شخصی
تلفن: داخلی:

همکاران و تکنیسین‌ها

آقای

کارشناس تحصیلات تکمیلی (دکتری)

تلفن: داخلی:
ایمیل:

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده

تلفن  :
فاکس:
ایمیل:

Telegram