سرپرستان آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

دکتر

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

صفحه شخصی
تلفن: داخلی:

کارشناسان و تکنسین‌ها

دکتر ندا عبودزاده

کارشناس آموزشی

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۲۲
ایمیل: aboudzadeh@iust.ac.ir

مهندس علی اکبر مسیحیان پور

کارشناس ارشد آموزشی

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۴۳
ایمیل: masihiyana@iust.ac.ir

مهندس مرضیه کرد

کارشناس خبره آموزشی

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۷۵
ایمیل: kordm@iust.ac.ir

مهندس زهره رحیمی

کارشناس ارشد آموزشی

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۳۸
ایمیل: rahimiz@iust.ac.ir

مهندس جلال شایان زاد

کارشناس ارشد آموزشی

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۳۵
ایمیل: shayanzadj@iust.ac.ir

مهندس عزیز شیخ علیزاده

کارشناس ارشد آموزشی – سرپرست مجموعه آزمایشگاهی فرایند ذوب و انجماد

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۸۰
ایمیل: sheikhalizadeh@ust.ac.ir

مهندس علیرضا عطایی

کارشناس آموزشی

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۳۷
ایمیل: arataei@iust.ac.ir

مهندس مهدیه سعادت

کارشناس آموزشی

تلفن: ۷۳۲۲۸۸۳۹
ایمیل: saadat.ma@yahoo.com

مهندس محمدرضا درویشی

کارشناس کارگاه ریخته‌گری و مدلسازی

تلفن: ۷۳۲۲۲۸۴۶
ایمیل:

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

تلفن:۰۲۱۷۷۴۵۹۱۵۱

فاکس:۰۲۱۷۷۴۵۹۱۵۱

Telegram