وبینار “صنعت سرامیک و مشاغل مرتبط”

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که وبینار “صنعت سرامیک و مشاغل مرتبط” در روز سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه جاری…

وبینار “صنعت سرامیک و مشاغل مرتبط”

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که وبینار “صنعت سرامیک و مشاغل مرتبط” در روز سه‌شنبه ۱۵ اسفندماه جاری…

درخشش دانشجوی علم و صنعت در اولین دوره‌ی جایزه ملی پروفسور وقار

نخستین جشنواره جایزه ملی پروفسور «وقار» پدر دانش مهندسی متالورژی ایران با هدف مشارکت صنایع معدنی و…

درخشش دانشجوی علم و صنعت در اولین دوره‌ی جایزه ملی پروفسور وقار

نخستین جشنواره جایزه ملی پروفسور «وقار» پدر دانش مهندسی متالورژی ایران با هدف مشارکت صنایع معدنی و…

قابل توجه متقاضیان کارآموزی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجویان محترم کارشناسی می‌توانند جهت اطلاع از شیوه‌نامه کارآموزی به صفحه کارآموزی…

قابل توجه متقاضیان کارآموزی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجویان محترم کارشناسی می‌توانند جهت اطلاع از شیوه‌نامه کارآموزی به صفحه کارآموزی…

تبریک ارتقاء دانشیاری آقای دکتر هاشمی

بدینوسیله ارتقاء دانشیاری آقای دکتر هاشمی نیاسری ریاست محترم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی را تبریک می‌گوییم…

تبریک ارتقاء دانشیاری آقای دکتر هاشمی

بدینوسیله ارتقاء دانشیاری آقای دکتر هاشمی نیاسری ریاست محترم دانشکده مهندسی مواد و متالورژی را تبریک می‌گوییم…

درخواست تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰ می توانند درخواست خود مبنی بر تمدید سنوات را به همراه ذکر…

درخواست تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰ می توانند درخواست خود مبنی بر تمدید سنوات را به همراه ذکر…

سخنرانی‌های علمی در دانشکده مواد

مهاجرت، کارافرینی، کارمندی ارائه دهنده: محمد تقی پوریان مدیر عامل و بنیانگذار دکترای آینده پژوهی تکنولوژیهای آینده…

سخنرانی‌های علمی در دانشکده مواد

مهاجرت، کارافرینی، کارمندی ارائه دهنده: محمد تقی پوریان مدیر عامل و بنیانگذار دکترای آینده پژوهی تکنولوژیهای آینده…

قابل توجه دانشجویان واجد شرایط امتحان جامع در نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

دانشجویان واجد شرایط آزمون جامع در اسرع وقت نسبت به اخذ فرم درخواست مجوز آزمون جامع اقدام…

قابل توجه دانشجویان واجد شرایط امتحان جامع در نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

دانشجویان واجد شرایط آزمون جامع در اسرع وقت نسبت به اخذ فرم درخواست مجوز آزمون جامع اقدام…

شیوه‌نامه انتخاب گرایش و استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی ورودی ۱۴۰۰

شیوه‌نامه انتخاب گرایش و استاد راهنمای پایان‌نامه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ تذکر: مهلت ارسال فرم تا ساعت ۲۱…

شیوه‌نامه انتخاب گرایش و استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی ورودی ۱۴۰۰

شیوه‌نامه انتخاب گرایش و استاد راهنمای پایان‌نامه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ تذکر: مهلت ارسال فرم تا ساعت ۲۱…

اطلاعیه مدارک کارآموزی

بدینوسیله به اطلاع کارآموزان تابستان جاری می‌رساند که مدارک کارآموزی بارگذاری شده در سامانه گلستان به شرح…

اطلاعیه مدارک کارآموزی

بدینوسیله به اطلاع کارآموزان تابستان جاری می‌رساند که مدارک کارآموزی بارگذاری شده در سامانه گلستان به شرح…

قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی ورودی۹۹

نظر به اعلام سهمیه استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور دانشجویان ورودی…

قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی ورودی۹۹

نظر به اعلام سهمیه استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور دانشجویان ورودی…

اطلاعیه مقطع کارشناسی ارشد

یادآوری مجدد مصوبه ۰۲/۱۱/۱۴۰۱ شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در خصوص درس سمینار دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ مقطع کارشناسی …

اطلاعیه مقطع کارشناسی ارشد

یادآوری مجدد مصوبه ۰۲/۱۱/۱۴۰۱ شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در خصوص درس سمینار دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ مقطع کارشناسی …

اطلاعیه سمینار کارشناسی ارشد دانشجویان سرامیک ورودی ۱۴۰۱

به اطلاع دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد سرامیک ورودی ۱۴۰۱ می رساند جلسه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد در…

اطلاعیه سمینار کارشناسی ارشد دانشجویان سرامیک ورودی ۱۴۰۱

به اطلاع دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد سرامیک ورودی ۱۴۰۱ می رساند جلسه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد در…

اعلام اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی المپیاد علمی-دانشجویی ۱۴۰۲

به حول و قوه الهی و با آرزوی موفقیت برای منتخبین المپیاد متمرکز و غیر متمرکز، به…

اعلام اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی المپیاد علمی-دانشجویی ۱۴۰۲

به حول و قوه الهی و با آرزوی موفقیت برای منتخبین المپیاد متمرکز و غیر متمرکز، به…

اطلاعیه کارآموزی (۱)

بدینوسیله اطلاعات محل کارآموزی دانشجویان سالهای قبل در فایل پیوست ارائه شده است. دانشجویان محترم می‌توانند از…

اطلاعیه کارآموزی (۱)

بدینوسیله اطلاعات محل کارآموزی دانشجویان سالهای قبل در فایل پیوست ارائه شده است. دانشجویان محترم می‌توانند از…

درخواست تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰ می توانند درخواست خود مبنی بر تمدید سنوات را به همراه ذکر…

درخواست تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰ می توانند درخواست خود مبنی بر تمدید سنوات را به همراه ذکر…

قابل توجه دانشجویان واجد شرایط امتحان جامع در نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

دانشجویان واجد شرایط آزمون جامع در اسرع وقت نسبت به اخذ فرم درخواست مجوز آزمون جامع اقدام…

قابل توجه دانشجویان واجد شرایط امتحان جامع در نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲

دانشجویان واجد شرایط آزمون جامع در اسرع وقت نسبت به اخذ فرم درخواست مجوز آزمون جامع اقدام…

شیوه‌نامه انتخاب گرایش و استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی ورودی ۱۴۰۰

شیوه‌نامه انتخاب گرایش و استاد راهنمای پایان‌نامه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ تذکر: مهلت ارسال فرم تا ساعت ۲۱…

شیوه‌نامه انتخاب گرایش و استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی ورودی ۱۴۰۰

شیوه‌نامه انتخاب گرایش و استاد راهنمای پایان‌نامه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ تذکر: مهلت ارسال فرم تا ساعت ۲۱…

اطلاعیه مدارک کارآموزی

بدینوسیله به اطلاع کارآموزان تابستان جاری می‌رساند که مدارک کارآموزی بارگذاری شده در سامانه گلستان به شرح…

اطلاعیه مدارک کارآموزی

بدینوسیله به اطلاع کارآموزان تابستان جاری می‌رساند که مدارک کارآموزی بارگذاری شده در سامانه گلستان به شرح…

قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی ورودی۹۹

نظر به اعلام سهمیه استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور دانشجویان ورودی…

قابل توجه دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی ورودی۹۹

نظر به اعلام سهمیه استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور دانشجویان ورودی…

اطلاعیه مقطع کارشناسی ارشد

یادآوری مجدد مصوبه ۰۲/۱۱/۱۴۰۱ شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در خصوص درس سمینار دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ مقطع کارشناسی …

اطلاعیه مقطع کارشناسی ارشد

یادآوری مجدد مصوبه ۰۲/۱۱/۱۴۰۱ شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده در خصوص درس سمینار دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ مقطع کارشناسی …

اطلاعیه سمینار کارشناسی ارشد دانشجویان سرامیک ورودی ۱۴۰۱

به اطلاع دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد سرامیک ورودی ۱۴۰۱ می رساند جلسه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد در…

اطلاعیه سمینار کارشناسی ارشد دانشجویان سرامیک ورودی ۱۴۰۱

به اطلاع دانشجویان گرامی کارشناسی ارشد سرامیک ورودی ۱۴۰۱ می رساند جلسه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد در…

اعلام اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی المپیاد علمی-دانشجویی ۱۴۰۲

به حول و قوه الهی و با آرزوی موفقیت برای منتخبین المپیاد متمرکز و غیر متمرکز، به…

اعلام اسامی راه‌یافتگان به مرحله نهایی المپیاد علمی-دانشجویی ۱۴۰۲

به حول و قوه الهی و با آرزوی موفقیت برای منتخبین المپیاد متمرکز و غیر متمرکز، به…

اطلاعیه کارآموزی (۱)

بدینوسیله اطلاعات محل کارآموزی دانشجویان سالهای قبل در فایل پیوست ارائه شده است. دانشجویان محترم می‌توانند از…

اطلاعیه کارآموزی (۱)

بدینوسیله اطلاعات محل کارآموزی دانشجویان سالهای قبل در فایل پیوست ارائه شده است. دانشجویان محترم می‌توانند از…

قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون دکتری مهندسی مواد و متالورژی ۱۴۰۲

ضمن تبریک قبولی در مرحله اول آزمون  دکتری، به اطلاع  می رساند که مصاحبه داوطلبان ورود به…

قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون دکتری مهندسی مواد و متالورژی ۱۴۰۲

ضمن تبریک قبولی در مرحله اول آزمون  دکتری، به اطلاع  می رساند که مصاحبه داوطلبان ورود به…

قابل توجه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که تاکنون نسبت به تصویب موضوع پایان‌نامه خود در سامانه گلستان…

قابل توجه دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که تاکنون نسبت به تصویب موضوع پایان‌نامه خود در سامانه گلستان…

قابل توجه دانشجویان ممتاز ورودی ۹۸ متقاضی پذیرش بدون آزمون در مقطع ارشد

از دانشجویان ممتاز (داشتن معدل حداقل ۱۶ و گذراندن حداقل ۱۰۶ واحد تا پایان ترم ۶) ورودی…

قابل توجه دانشجویان ممتاز ورودی ۹۸ متقاضی پذیرش بدون آزمون در مقطع ارشد

از دانشجویان ممتاز (داشتن معدل حداقل ۱۶ و گذراندن حداقل ۱۰۶ واحد تا پایان ترم ۶) ورودی…

تبریک روز مهندس

پنجم اسفندماه، خجسته زادروز دانشمند بزرگ ایرانی، شاعر، فیلسوف، فقیه، ریاضیدان و منجم سده هفتم هجری، مهندس…

تبریک روز مهندس

پنجم اسفندماه، خجسته زادروز دانشمند بزرگ ایرانی، شاعر، فیلسوف، فقیه، ریاضیدان و منجم سده هفتم هجری، مهندس…

درخشش دانشجوی علم و صنعت در اولین دوره‌ی جایزه ملی پروفسور وقار

نخستین جشنواره جایزه ملی پروفسور «وقار» پدر دانش مهندسی متالورژی ایران با هدف مشارکت صنایع معدنی و…

درخشش دانشجوی علم و صنعت در اولین دوره‌ی جایزه ملی پروفسور وقار

نخستین جشنواره جایزه ملی پروفسور «وقار» پدر دانش مهندسی متالورژی ایران با هدف مشارکت صنایع معدنی و…

قابل توجه متقاضیان کارآموزی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجویان محترم کارشناسی می‌توانند جهت اطلاع از شیوه‌نامه کارآموزی به صفحه کارآموزی…

قابل توجه متقاضیان کارآموزی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که دانشجویان محترم کارشناسی می‌توانند جهت اطلاع از شیوه‌نامه کارآموزی به صفحه کارآموزی…

سخنرانی‌های علمی در دانشکده مواد

مهاجرت، کارافرینی، کارمندی ارائه دهنده: محمد تقی پوریان مدیر عامل و بنیانگذار دکترای آینده پژوهی تکنولوژیهای آینده…

سخنرانی‌های علمی در دانشکده مواد

مهاجرت، کارافرینی، کارمندی ارائه دهنده: محمد تقی پوریان مدیر عامل و بنیانگذار دکترای آینده پژوهی تکنولوژیهای آینده…

معرفی برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی مواد

کسب رتبه اول پژوهشی دانشکده مهندسی مواد را به جناب آقای دکتر ایوانی و کسب رتبه پژوهشگر برتر جوان…

معرفی برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی مواد

کسب رتبه اول پژوهشی دانشکده مهندسی مواد را به جناب آقای دکتر ایوانی و کسب رتبه پژوهشگر برتر جوان…
نتیجه‌ای پیدا نشد.
نتیجه‌ای پیدا نشد.