دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

اساس ظاهر و باطن جهانی که مورد مشاهده است، material، مواد است که با ابزارهای پیشرفته می‌توان به درون مواد نفوذ کرد و ریزساختار شگرف و زیبای جهان را دید.

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، از قدیمی ترین دانشکده مهندسی ایران است که در طی ۹۰ سال گذشته با عناوین مختلف به عرصه ظهور آمده است و هم اکنون با ۳۸ کادر علمی متشکل از ۱۳ استاد تمام، ۱۳ دانشیار و ۱۲ استادیار و ۳۲ آزمایشگاه و کارگاه آموزشی و تحقیقاتی و کارکنانی مجرب به توسعه نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز ایران و همچنین تولید و توسعه گزارهای علمی جهانی با به‌کارگیری دانشجویان ارشد و دکترا پرداخته است. فارغ التحصیلان دانشکده با قرار گرفتن در چترهای آموزشی و پژوهشی و صنعتی قادر خواهند بود که در صنایع وابسته به متالورژی صنعتی، استخراجی، تولید و فراوری مواد و سرامیک و بایومواد، نقش موثر و کارآفرینی داشته باشند. دانشکده مهندسی مواد، پایه گذار بیشتر مفاهیم، ترمینولوژیهای متالورژیکی و موادی ایران است. براساس آخرین رتبه بندی منتشر شده است.