۹۹+
دانشجو

۹۹+
هیئت علمی

۹۹+
دانش‌آموخته

۹۹+
آزمایشگاه

گروه متالورژی صنعتی


دکتر حمیدرضا جعفریان

مدیر گروه متالورژی صنعتی

محورهای پژوهشی گروه متالورژی صنعتی

محورهای پژوهشی شماره ۱

محورهای پژوهشی شماره ۲

اعضای اصلی گروه متالورژی صنعتی

فیلتر
تنظیم مجدد

دکتر علیرضا ایوانی، دانشیار

لایه‌های نازک
مواد نانوساختار
تغییر شکل پلاستیکی شدید

دکتر حمیدرضا جعفریان، دانشیار

ریزساختار مواد
مهندسی مرز دانه ها
تغییرشکل پلاستیکی شدید

دکتر سعید رستگاری، دانشیار


خوردگی
مهندسی سطح

دکتر سعید شبستری، استاد

فرآیندهای انجماد فلزات و تکنولوژی‌های پیشرفته ریخته‌گری
روشهای طراحی و تولید آلیاژهای غیرآهنی و سوپر آلیاژها
فرآیندهای ساخت و بررسی خواص مواد پیشرفته

دکتر مریم صالحی، استادیار

نانومواد، آلیاژهای آمورف
روش‌های نوین آنالیز مواد
متالورژی فیزیکی، انجماد سریع

دکتر حمیدرضا عابدی، استادیار

تغییر شکل گرم فلزات
خستگی، خزش، سایش، شکست
ارتباط ریزساختار-خواص مکانیکی/فیزیکی

دکتر حسین عربی، استاد


متالورژی مکانیکی
آلیاژهای دمابالا

دکتر سید رضا علمی حسینی، استادیار

خواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژها
ساخت افزایشی (Additive manufacturing)
جوشکاری (تکنولوژی، متالورژی و شبیه سازی)

 

دکتر حمیدرضا کوه دار، استادیار

آلیاژهای حافظه­ دار
خواص فیزیکی مواد
استحاله­‌های فازی در فلزات و آلیاژها

دکتر باقر محمدصادقی، استادیار

مقاومت مصالح
فرایندهای شکل دهی
کاربرد کامپیوتر در مهندسی مواد

دکتر مسعود هاشمی، استادیار

سنتز نانومواد
لایه‌های نازک
مهندسی سطح و پوشش‌ها

آزمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی گروه متالورژی صنعتی

نتیجه‌ای پیدا نشد.
نتیجه‌ای پیدا نشد.
نتیجه‌ای پیدا نشد.