دکتر رحیم نقی­ زاده، دانشیار


سیمان
مواد اولیه
مواد دیرگداز

ایمیل:rnaghizadeh [AT] iust.ac.ir 
تلفن: ۷۳۲۲۸۸۵۳ (۹۸۲۱+) داخلی: 
دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۸۰ (۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران, ۱۳۸۷ هجری شمسی
کارشناسی ارشد: مهندسی مواد (سرامیک) ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،۱۳۷۱ هجری شمسی
کارشناسی: مهندسی مواد (سرامیک) ، ایران ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،۱۳۶۴ هجری شمسی

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

مواد دیرگداز
سیمان
مواد اولیه
سرامیک های مهندسی

جوایز و افتخارات

عنوان سازمان اعطاء کننده سال
تولید پودر سرامیکی هگزاآلومینات باریم به روش سل- ژل با استفاده از کربنات باریم و نانوبوهمیت اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ۹/۱۱/۱۳۸۷
تولید جرم پاشیدنی روکش تاندیش با استفاده از سیستم افزودنی های جدید و با خواص بهینه اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ۱۰/۱۲/۱۳۸۷
ساخت آجر عایق ورمیکولیتی به روش قالب دستی اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ۱۳/۱۱/۱۳۸۷
سیمان آلومینات باریم با فرمول شیمیایی BaAl2O4 اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ۵/۳/۱۳۸۷
تهیه نانوذرات تیتانات آلومینیوم (Al2TiO5) به روش سل- ژل در دمای پایین اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ۲/۱۱/۱۳۸۶
فرایند ساخت نمونه آزمایشگاهی نمد آلومینایی به روش سل ژل گریز از مرکز سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۲۷/۲/۱۳۸۳
سرباره گیری مس سرچشمه با استفاده از کمک ذوب اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ۱۸/۱۲/۱۳۸۳

اختراعات و اکتشافات

تجربیات

فعالیت‌های آکادمیک و اجرایی

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس

تعاملات صنعتی

تولید پودر سرامیکی هگزاآلومینات باریم به روش سل- ژل با استفاده از کربنات باریم و نانوبوهمیت

تولید جرم پاشیدنی روکش تاندیش با استفاده از سیستم افزودنی های جدید و با خواص بهینه

ساخت آجر عایق ورمیکولیتی به روش قالب دستی

سیمان آلومینات باریم با فرمول شیمیایی BaAl2O4

تهیه نانوذرات تیتانات آلومینیوم (Al2TiO5) به روش سل- ژل در دمای پایین

فرایند ساخت نمونه آزمایشگاهی نمد آلومینایی به روش سل ژل گریز از مرکز

سرباره گیری مس سرچشمه با استفاده از کمک ذوب

انتشارات

مقالات چاپ شده در مجلات علمی – فارسی

رحیم نقی زاده، علی بنی طبا، فرزین آریانپور ، بهمن پناهی، ” بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و مینرالوژیکی بوکسیت دیرگداز در ناحیه لوشان”، مجله دانشکده فنی دانشگه تبریز ، ۳۵ ، ۸۷
رحیم نقی زاده، علی بنی طباء، فرزین آریانپور ، بهمن پناهی، ” بررسی خواص فیزیکی و مینرالوژیکی بوکسیت معدن شاه بلاغی ناحیه دماوند ایران و امکان سنجی استفاده از آن در کاربردهای دیرگداز” علوم مهندسی، ۳, ۸۷
ابولحسن نجفی، حسین سرپولکی، فرهاد گلستانی فرد ،رحیم نقی زاده، ” بررسی اثر TiO2 بر خواص جرم های ریختنی آلومینا – اسپینل”، علوم مهندسی ۵۰، ۸۷.
نعیمه کاظمی ، مهین ولی محمد، حمید رضا رضایی، حسین فرمان، رحیم نقی زاده، ” سنتز کوردیریت به روش حالت جامد در حضور افزودنی ها”، فصلنامه سرامیک ایران ، ۱۴ , ۱۳۸۷
نقی زاده، رضایی، گلستانی فرد، ” بررسی خواص فیزیکی، شیمیایی و مینرالوژیکی خاک بوکسیت معدن بیگلر قزوین برای استفاده در تولید مواد دیرگداز”، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، سال ۱۶،شماره ۱، ۱۳۸۷
عبدالقادر نصیری، محمد باوند چاولی، رحیم نقی زاده، منوچهر مندگاریان، ” بررسی اثر نوع رس بر خواص آجرهای بوکسیتی مصرفی در کوره های دوار سیمان”، سیمان ، ۱۱۹، ۱۳۸۶
عبدالقادر نصیری، احسان طاهری نساج، رحیم نقی زاده، منوچهر مندگاریان، ” تاثیر درصد فوم و دمای پخت بر خواص عایق های دیرگداز فومی آلومینا”، فصلنامه سرامیک ایران، ۵و ۶، ۱۳۸۵.
نقی زاده –شهراد- نعمتی –مندگاریان- ملک محمدی، ” بررسی تاثیر مواد اولیه مختلف حاوی منیزیا بر جرمهای ریختنی آلومینا منیزیا”، فصلنامه سرامیک ایران , ۱ ,۱۳۸۴.
حمیدرضا رضائی، رحیم نقی زاده، فرزین آریان پور ، ” بررسی اثر میزان و نوع بایندرهای فسفاتی و کائولن بر استحکام و خواص فیزیکی جرمهای دیرگداز تعمیری زیرکنی “، فصلنامه سرامیک ایران، ۲، ۱۳۸۴
رحیم نقی زاده، مرتضی تمیزی‌فر، حمیدرضا رضائی، سعید شهراد، ” مقایسه خواص جرمهای ریختنی آلومینا-اسپینل با آلومینا-منیزیا “، مهندسی متالورژی، ۲۱، ۱۳۸۴
رحیم نقی زاده، سعید شهراد، نعمتی، منوچهر مندگاریان، الهام ملک محمدی، ” بررسی تأثیر مواد اولیه مختلف حاوی منیزیا بر خواص جرمهای ریختنی آلومینا-منیزیا “، فصلنامه سرامیک ایران، ۱، ۱۳۸۴
نفیسه سهرابی ،احسان طاهری ،رحیم نقی زاده ، ” بررسی مقایسه اثر آندالوزیت ایرانی و خارجی بر روی ریزساختار و خواص فیزیکی و مکانیکی جرمهای ریختنی کم سیمان پایه بوکسیتی “، مجله بین المللی علوم مهندسی، ۳، ۷-۱، ۱۳۸۴
حمیدرضا رضائی ،رحیم نقی زاده ،حسین سرپولکی ،فرزین آریان پور ، ” بررسی خواص جرمهای سیلیسی کوبیدنی مصرفی در کوره های القایی فرکانس متوسط “، مجله بین المللی علوم مهندسی، ۴، ۲۰-۱۱، ۱۳۸۴
حمیدرضا رضائی ،رحیم نقی زاده ،حسین سرپولکی ،جلیل پور اسد، مهدی شفیعی، سارا بنی جمالی ، ” اثر شکل و اندازه دانه بر خواص فیزیکی جرمهای کوبیدنی سیلیسی “، فصلنامه سرامیک ایران، ۴، ۱۳۸۴

مقالات ارائه شده در مجامع علمی – لاتین

A.Taavoni, E.Taheri nassaj, R.Naghizadeh, H. Akhondi , ” Synyhesis and characterization of an Al۲O۳-ZrO۲ (Y۲O۳) nanopowders via sol-gel method “, NS2008 Conference kish university 11-14 March 2008

Mohammad reza rezaie, Hamid reza rezaie, rahim naghizadeh, “The effect of nano silica addition on barium aluminate cements”, Iran- India joint conference in nanotechnology- Tehran, 2008

M. Sobhani, H.R. Rezaie, R. Naghizadeh, M. Samadani, ” Low temperature synthesis of aluminium titanate (Al۲TiO۵) nanocrystalline by sol-gel method “, First Congress on Nanoscience & Nanotechnology, 2006

H.R. Rezaie, F. Arianpour, R. Naghizadeh, F. Kazemi , “An evaluation of the effects of different phosphate binders on the properties and microstructure of tundish coating refractories”, Conf. Ashen, 2006

F. Arianpour, H.R. Rezaie, R. Naghizadeh, A. Najafi, “An evaluation on the properties of magnesia insulating refractories for Tundish coating at different temperatures”, Unitcer Congress, Japan, 2005

R.Naghizadeh, Javadpour, Naeimi, Hamedani, Rezaie , ” Feasibility study on the use of Iranian bauxites in the fabrication of shaped refractories and alumina cements “, TICR 4-6 May 2005 Tehran

H.R. Rezaie, R. Naghizadeh, F. Aryanpur, J. Kazemi, “Investigation and improvement of tundish lining refractories”, The Forth International Symposium on Refractories, China, 2003

H.R. Rezaie, R. Naghizadeh, F. Aryanpur, “Effect of Magnesia and Binder type on properties and performance of Tundish coating refractories”, Unitcer 2003 Congress, Japan, 2003

A.Taavoni, E.Taheri-Nassaj, R.Naghizadeh, H.Akhondi, ” Synyhesis characterization and comparison of Al۲O۳۱۵wt%ZrO۲ (۳mol % Y۲O۳) nanopowders using salt and alkoxide as precursors via sol-gel method”, Shiraz University, 3th nano technology student conference

مقالات ارائه شده در مجامع علمی – فارسی

محمدصادق ساقیان, رحیم نقی زاده, حسین سرپولکی, “بررسی اثر پارامترهای مختلف دما, زمان و آسیاب بر تشکیل آنورتیت”, هشتمین کنگره سرامیک ایران, ۱۳۹۰
علی سلیمانی, رحیم نقی زاده, علیرضا میرحبیبی, “بررسی تأثیر دمای کلسیناسیون کائولن و تغییر نسبت مولی Na2O/SiO2 بر روی خواص فیزیکی و ریزساختاری سیمان های ژئو پلیمری بر پایه متا کائولن”, هشتمین کنگره سرامیک ایران, ۱۳۹۰
غزال موسوی نسب, فرهاد گلستانی فرد, رحیم نقی زاده, “اثر ترکیب بر ساختار مولکولی ژئو پلیمرهای پایه متا کائولن”, هشتمین کنگره سرامیک ایران, ۱۳۹۰
فاطمه کاشانی نیا, حسین سرپولکی, رحیم نقی زاده, علیرضا باقری, مهرزاد زمانی پور, “بررسی تأثیر افزودن مخلوط اکسیدهای آهن و تیتانیم بر مقاومت به هیدراتاسیون دیرگدازهای منیزیا دولومایی”, هشتمین کنگره سرامیک ایران, ۱۳۹۰
فرامرز کاظمی, فرزین آریان پور, رحیم نقی زاده, “فرآوری بوکسیتهای ایرانی به روش اسید شوئی”, هشتمین کنگره سرامیک ایران, ۱۳۹۰
فاطمه کاشانی نیا، حسین سرپولکی، رحیم نقی زاده، کوروش باقری ” بررسی تاثیر ترکیب بر خواص و ریزساختار دیرگدازهای منیزیا- دولومایی “، هفتمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۸
محمد جواد بنی عامریان، حسین فرمان، حمیدرضا رضایی، رحیم نقی زاده، ” سنتز و شناسایی نانوذرات اسپینل آلومینات منیزیم حاوی افزودنی نیکل” نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران ،۱۳۸۷
محمد قنادی، حسین فرمان، حمیدرضا رضایی، رحیم نقی زاده، ” بررسی سنتز پودر اسپینل آلومینا منیزیم در حالت های خالص و دوپ شده با آهن به روش سل-ژل” نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران،۱۳۸۷
محمد جواد عامریان، محمد قنادی، حسین فرمان، حمید رضا رضایی، رحیم نقی زاده، ” مقایسه و بررسی سنتز پودر اسپینل MgAl2O4 به روش سل-ژل با دو حلال آبی و اتانولی” نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران،۱۳۸۷
اسلامی، ولاشجردی، سرپولکی، نقی زاده، باوندوند چالی، “بررسی خواص و ویژگیهای دیرگدازهای منیزیت اسپینل هرسینیتی”، ششمین کنگره سرامیک ایران، ۱۳۸۶
سمیه مالمیر، حسین فرمان، حمیدرضا رضایی، رحیم نقی زاده ،”بررسی تاثیر حرارت در سنتز اسپینل MgAl۲o۴ به دو روش معمولی و سل ژل”، کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶
حمیدرضا رضایی- رحیم نقی زاده- سرمه اسلامی– فرزین آریان پور- فرامرز کاظمی “سنتز الیاف سرامیکی هگزاآلومینات باریم به روش سل-ژل “ششمین کنگره سرامیک ایران ۲۵و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ ، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج
عبداعزیز نصیری- محمد باوند پاولی- رحیم نقی زاده- منوچهر گاویان، ” بررسی اثر نوع رس بر خواص آجرهای بوکسیتی مصرفی در کوره های دوار سیمان ” ، ششمین کنگره سرامیک ایران ۲۵و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ ، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج
مهدی فیض پور- فرهاد گلستانی فرد-رحیم نقی زاده- محمد علی فیض پور، ” بررسی تاثیر نوع آلومینا، درصد پاد اکسیدان و دمای پخت بر رفتار انبساط خطی پایدار دیرگدازهای آلومینا- منیزیا- گرافیت”، ششمین کنگره سرامیک ایران ۲۵و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ ، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج
رحیم نقی زاده- فرهاد گلستانی فرد- حمیدرضا رضایی- حمید نادرپور،” بررسی نقش آنتی اکسیدان های مختلف بر خواص و فازهای تشکیل شده در زمینه درگدازهای آلومینا-منیزیا-گرافیت”، ششمین کنگره سرامیک ایران ۲۵و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ ، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج
نسترن فرخ نیا- سحر عربی- حمید رضا رضایی- رحیم نقی زاده- منوچهر سبحانی ، ” بررسی اثر افزودنی هماتیت (Fe۲O۳) بر پایداری حرارتی و خواص فیزیکی- مکانیکی تیتانات آلومینیوم (Al۲TiO۵)”، ششمین کنگره سرامیک ایران ۲۵و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۶ ، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج
شجاعی، طاهری نساج، رحیم نقی زاده ، ” تهیه الیاف YAG-Al۲O۳ به روش سل – ژل “، دهمین کنگره متالورژی، ۱۳۸۵
مانی سروش پور، حسین سرپولکی، رحیم نقی زاده، ” بررسی عوامل ساخت و افزودن زیرکن بر خواص و ریزساختار فوم فیلتر بر پایه سیلیکون کاربید SiC “، ششمین همایش علمی- دانشجوئی مهندسی مواد و متالورژی، ۱۳۸۵
ایوب تعاونی گیلان- احسان طاهری نساج- رحیم نقی زاده- حیدر آخوندی، ” ساخت و آنالیزنانو پودر (Y۲O۳) Al۲O۳-ZrO۲ با استفاده از روش سل ژل”، یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
رحیم نقی‌زاده، محمد باوندوند چالی، مجید نادرپور، منوچهر مندگاریان، “تدوین دانش فنی تولید نسوزهای Al۲O۳-MgO-C مورد استفاده در صنایع فولاد “، پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، تهران، ۱۳۸۴
خضرآبادی، جعفر جوادپور، حمیدرضا رضائی، رحیم نقی زاده، میرحسینی ، ” بررسی مکانیزم های کاهش اکسیداسیون در دیرگدازهای آلومینا-گرافیتی در حضور افزودنی‌های مختلف “، سمپوزیوم فولاد، اصفهان، ۱۳۸۴
رحیم نقی زاده، قنادی، صابریان، رضا قاسم زاده، اشرفی زاده، میثمی ، ” بررسی جداسازی هافنیوم از زیرکونیم در حضور اسیدهای آلی توسط استخراج کننده سیانکس-۳۰۲ “، نهمین کنگره انجمن مهندسین متالورژی ایران، آبان ۱۳۸۴
سمیه مالمیر، حسین فرمان، حمید رضا رضایی، رحیم نقی زاده، ” سنتز نانوذرات اسپینل MgAl۲O۴ : CO۲+ به روش سل- ژل”، یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
صالحپور- نقی زاده- آقاابراهیمی- عجمی- عادلی، ” بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی چند بنتونیت ایرانی و نقش فعالسازی در کاربرد انها در صنعت ریخته گری”، پنجمین کنگره سرامیک ایران- آذرماه ۱۳۸۳ – تهران دانشگاه علم و صنعت ایران
نقی زاده- سرپولکی – مارقوسیان رضایی – روشنفکر فلاح، ” بررسی خواص و ریزساختار نمونه های Al۲O۳– MgO- C تحقیقاتی و مقایسه آنها با نمونه های خارجی ” ،پنجمین کنگره سرامیک ایران- آذرماه ۱۳۸۳ – تهران دانشگاه علم و صنعت ایران
امیریان – نقی­زاده- معرفتی – خرم­فر “بررسی نوع تالک بر روی خواص بدنه های مولایت کوردیریتی”، پنجمین کنگره سرامیک ایران- آذرماه ۱۳۸۳ – تهران دانشگاه علم و صنعت ایران
محسن خضرآبادی ، جعفر جوادپور، حمیدرضا رضائی، رحیم نقی زاده، نادر خلیلی، “اثر افزودن آ آلومینیوم بر خواص و ریزساختار دیرگدازهای آلومینا-گرافیتی”، سمپوزیوم فولاد، ۱۳۸۲
آریان پور – نقی زاده – رضایی- نجفی- پناهی ، ” بررسی اثر نوع ذرات نسوز و چسب بر خواص جرم های دیرگداز روکش تاندیش ” ، سمپوزیوم فولاد ۸۲- بافق یزد – ۱۳۸۲
لهراسبی-نادرپور- سرپولکی- نقی­زاده، ” بررسی اثر افزودن زیرکونیا – مولایت به بدنه زیرکونیایی” ، دومین همایش دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی
نعیمی- جواد پور – خلیل‌ مارقوسیان – نقی زاده ، ” ساخت و بهبود خواص فیزیکی / مکانیکی دمای بالای آجرهای آلومینا بالا بر پایه بوکسیت “، چهارمین کنگره سرامیک ایران- مشهد – ۱۳۸۱
همدانی – نقی زاده – صابری، ” بررسی ساخت و خواص سیمان آلومینایی با استفاده از بوکسیت های داخلی”، چهارمین کنگره سرامیک ایران- مشهد – ۱۳۸۱
نقی زاده – حسنی – غیاثی- تاجبخش، ” تاثیر افزودن میکرو سیلیس و آلومینای راکتیو بر روی جرم ریختنی کم سیمان بوکسیتی”، چهارمین کنگره سرامیک ایران- مشهد – ۱۳۸۱
آریان پور – کاظمی- رضایی- نقی زاده، ” بررسی اثر ترکیب خواص جرم های دیرگداز روکش تاندیش”، چهارمین کنگره سرامیک ایران- مشهد – ۱۳۸۱
رحیم نقی زاده، ” تهیه دیرگدازهای مرکب سیلیسی – سیلیکون کاربایدی”، اولین سمینار کاربردهای کربور سیلیسیم در صنعت، ۱۳۷۶
نقی زاده ، ” تهیه دیرگدازهای مرکب سیلیسی – سیلیکون کاربایدی “، اولین سمینار کاربرد کربور سیلسیم در صنعت ۷ خرداد ۱۳۷۶ دانشگاه تهران
نقی زاده – سرپولکی – سید طبایی- طیبی فرد ، ” بررسی ساخت آجر عایق شاموتی با استفاده از فوم “، دومین کنگره سرامیک ایران – دانشگاه علم و صنعت ایران- ۱۳۷۴
رحیم نقی زاده، حسین قصاعی، ” بررسی ساخت و خواص چینی شیمیایی”، سومین گردهمایی مدیران کارخانجات چینی مظروف ، چینی سازی البرز
نقی زاده – خرازی، ” بررسی ساخت بوته های گرافیتی”، هفتمین سمینار جامعه ریخته‌گران ایران – دانشگاه صنعتی شریف- ۱۳۷۴
نقی­زاده – قصاعی، “بررسی ساخت و خواص چینی شیمیایی”، سومین گردهمایی مدیران کارخانجات چینی مظروف – شرکت چینی البرز ۱۳۷۴
مارقوسیان – نقی زاده ، ” بررسی کاربرد باندهای واکنشی در سیلیکون کار باید “، اولین کنگره سرامیک ایران- دانشگاه علم وصنعت ایران – ۱۳۷۲
سمیه مالمیر، حسین فرمان، حمیدرضا رضایی، رحیم نقی زاده، منوچهر سبحانی ” تاثیر حرارت بر تشکیل کبالت دوپ شده در اسپینل آلومینا منیزیم به روش سل-ژل “، دومین همایش دانشجویی فناوری نانو- دانشگاه کاشان
منوچهر سبحانی- حمیدرضا رضایی- رحیم نقی زاده ، “تهیه نانو ذرات تیتانات آلومینیم (Al۲TiO۵) در دمای پایین به روش سل- ژل ” دومین همایش دانشجویی فناوری نانو- دانشگاه کاشان