دکتر بیژن افتخاری یکتا، استاد


شیشه
سرامیک
فرآیندهای سرامیکی

ایمیل:beftekhari [AT] iust.ac.ir 
تلفن: ۷۳۲۲۸۸۷۳ (۹۸۲۱+) داخلی: 
دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۸۰ (۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: مهندسی مواد – سرامیک ،پژوهشگاه مواد و انرژی،۱۳۷۷ هجری شمسی
کارشناسی ارشد: مهندسی مواد – سرامیک، ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۰ هجری شمسی
کارشناسی:مهندسی مواد – سرامیک، ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۶۶ هجری شمسی

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

شیشه
فرایندهای سرامیکی
سرامیک

جوایز و افتخارات

  عنوان   سازمان اعطاء کننده   سال
  ساخت لعاب شیشه سرامیک به منظور بهبود سختی سطح لعاب کاشی   اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی   ۸۴
  ساخت بدنه کوردیریتی متخلل برای کاربر پایه کاتالیستی اگزوز خودرو   اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی   ۸۴
  روش جدید اندازه گیری خواص رئولوژی خمیرهای سرامیکی   اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی   ۸۴
ساخت کاشی های شیشه سرامیکی بدون لعاب   اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ۸۴

اختراعات و اکتشافات

تجربیات

فعالیت‌های  اجرایی

محل کار   واحد سازمانی   نوع مسئولیت   سال شروع   سال پایان
شرکت چینی ایران(ایرانا) کنترل کیفیت رئیس واحد کنترل کیفیت   ۱۳۶۷   ۱۳۶۷
شرکت چینی ایران(ایرانا) آزمایشگاه مدیر آزمایشگاه و تحقیقات   ۱۳۶۷   ۱۳۷۰
پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده سرامیک عضو هیات علمی   ۱۳۷۱   ۱۳۸۳
پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده سرامیک مدیر گروه سرامیک های سیلیکاتی   ۱۳۷۵   ۱۳۷۹
پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده سرامیک معاون پژوهشکده سرامیک   ۱۳۷۷   ۱۳۸۳
دانشگاه علم و صنعت ایران معاونت آموزشی مدیر دفتر برنامه ریزی درسی   ۱۳۸۶   ۱۳۸۸
دانشگاه علم و صنعت ایران گروه سرامیک عضو هیات علمی   ۱۳۸۳   تاکنون

فعالیت‌های آکادمیک 

 نام درس تدریس شده   محل تدریس   سال شروع   سال پایان
تکنولوژی سرامیک های ساختمانی   دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران   ۱۳۷۱   تاکنون
فرایند های قبل از پخت   دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی شریف   ۱۳۷۸   ۱۳۷۹
فرایند های قبل از پخت واحد تحصیلات تکمیلی ، پژوهشگاه مواد و انرژی   ۱۳۷۷   ۱۳۸۳
خواص مکانیکی-حرارتی سرامیک ها واحد تحصیلات تکمیلی ، پژوهشگاه مواد و انرژی   ۱۳۸۴   ۱۳۸۴
خواص مکانیکی-حرارتی سرامیک ها دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران   ۱۳۸۳   ۱۳۸۴
خواص مواد پیشرفته دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران   ۱۳۸۳   تاکنون
سرامیک های غیر اکسیدی واحد تحصیلات تکمیلی ، پژوهشگاه مواد و انرژی   ۱۳۸۰   ۱۳۸۳
تئوری شیشه پیشرفته واحد تحصیلات تکمیلی ، پژوهشگاه مواد و انرژی   ۱۳۸۵   ۱۳۸۶
تئوری شیشه پیشرفته تربیت مدرس   ۱۳۸۴   ۱۳۸۶
تئوری شیشه پیشرفته دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علوم و تحقیقات   ۱۳۸۷   تاکنون
سرامیک های غیر اکسیدی دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران   ۱۳۸۳   ۱۳۸۷
فرایند ساخت سرامیک ها ۲ دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران   ۱۳۸۵   تاکنون

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس

تعاملات صنعتی

عنوان قرارداد   طرف قرارداد   سال شروع   سال پایان
  بررسی خطوط تولید شرکت کاشی سعدی کاشی سعدی   ۱۳۷۲   ۱۳۸۳
بررسی و ساخت بوته های دیرگداز زیرکنی وزارت معادن و فلزات   ۱۳۷۳   ۱۳۷۴
بررسی روش های ساخت فیلتر دیرگداز لانه زنبوری جهت پالایش مذاب فلز وزارت معادن و فلزات   ۱۳۷۴   ۱۳۷۵
بررسی و ساخت ساختار های لانه زنبوری جهت استفاده به عنوان پایه کاتالیست و فیلتردیرگداز با استفاده از اکسترودر طرح ملی   ۱۳۷۷   ۱۳۸۰
بررسی و ساخت شیشه فتو کروم طرح ملی   ۱۳۷۷   ۱۳۸۱
ساخت شیشه و شیشه سرامیک از سرباره مس سر چشمه کرمان وزارت معادن و فلزات   ۱۳۷۸   ۱۳۷۹
تدوین دانش فنی ساخت آجر های فرمیک شاموتی نسوز نیرو   ۱۳۸۰   ۱۳۸۰
امکان سنجی ساخت قطعات آلومیناییTarget coordinator-TC صنایع هوایی وزارت دفاع   ۱۳۸۱   ۱۳۸۲
  بررسی سازوکار تبلور بلورک های نانو سایز   ستاد نانو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   ۱۳۸۴   ۱۳۸۶

انتشارات

 مقالات چاپ شده در مجلات علمی-فارسی

سحر جعفری، علی بیت الهی، بیژن افتخاری یکتا،تاداگاتسو اوکوبو، گیز هیر هرزر و کاززوهیرو هونو،” بررسی اثرفسفر بر ریز ساختار و خواص مغناطیسی آلیاژهای پایه آهن”، نشریه مهندسی متالورژی و مواد،بهار و تابستان۱۳۹۴، سال ۲۶، شماره ۲، ۹۹-۸۵.
شیما معصومی؛ حسین سرپولکی، بیژن افتخاری یکتا و منصور سلطانیه،” بررسی اثر دما و زمان نگهداری بر تولید هرسینیت به روش نمک مذاب”، مواد پیشرفته در مهندسی، پاییز ۱۳۹۳ صفحات ۷۵-۸۴.
سارا احمدی، بیژن افتخاری یکتا، حسین سرپولکی، علیرضا آقایی،” بررسی عوامل موثر بر ساخت و خواص بدنه های شیشه اکسی نیتریدی سنتز شده به روش سل ژل”، مهندسی متالورژی و مواد، ۱۳۹۳، شماره ۲.
مهدی سلیمان زاده، بیژن افتخاری یکتا و واهاک مارقوسیان،” بررسی اثر افزودن اکسیدهای مختلف بر مکانیزم اپال شدن و مقاومت شیمیایی شیشه های اپال خودبخودی حاوی اکسید روی”، نشریه علمی- پژوهشی علم و مهندسی سرامیک، جلد۲، شماره ۱، بهار ۱۳۹۲.
ندا غائبی پناه، پروین علیزاده، بیژن افتخاری یکتا،”سنتز نانو بیو الیاف شیشه ای مزوپور با سطح ویژه بالا به روش الکتروریسی”، نشریه علمی- پژوهشی علم و مهندسی سرامیک، جلد۲، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲.
الناز محقق، علی نعمتی، بیژن افتخاری یکتا و سارا بنی جمالی،”بررسی رفتار شیشه سازی و تبلور شیشه سرامیک سیستم ۴۵Li2O-xTiO2-(55-x)P2O5″”، نشریه علمی- پژوهشی علم و مهندسی سرامیک، جلد۲، شماره ۳۱، پاییز ۱۳۹۲.
ارشیا خسرویانی، واهاک مارقوسیان، بیژن افتخاری یکتا، “بررسی اثر ترکیب بر رفتار زینتر پذیری، تبلور و خواص مکانیکی شیشه سرامیک های تخریب پذیر سیستم P2O5-CaO-R2O-RʹO ” نشریه علمی- پژوهشی علم و مهندسی سرامیک، شماره ۲، ۱۳۹۱، ۵۰-۴۱.
سارا احمدی، علیرضا آقایی، بیژن افتخاری یکتا، “سنتز رنگدانه قرمز Y(Al,Cr)O3 بررسی واکنش لعاب و رنگدانه”، هفتمین کنگره سرامیک ایران، شیراز، اردیبهشت۱۳۸۸
  مینا ضرابیان، بیژن افتخاری یکتا، ابوالفضل ثقفی، حسین ملایی، “پیش بینی استحکام میانگین کاشی به کمک مدول وایبول”، هفتمین کنگره سرامیک ایران، شیراز، اردیبهشت۱۳۸۸
مرضیه کرد، واهاک مارقوسیان، بیژن افتخاری یکتا، “بررسی اثر جایگزینی اکسید زیرکونیوم به جای اکسید تیتانیوم بر مقاومت شیمیایی و توزیع تخلخل های شیشه سرامیک های نانو متخلخل سیستم CaO-TiO2-ZrO2-P2O5 “، هفتمین کنگره سرامیک ایران، شیراز، اردیبهشت۱۳۸۸
الهه داوری، پگاه امامقلی زاده، حسین سرپولکی، بیژن افتخاری یکتا، “بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر تبلور شیشه- سرامیک کاناسیتی”، هفتمین کنگره سرامیک ایران، شیراز، اردیبهشت۱۳۸۸
  پیام شهسواری، علیرضا زندی کریمی، بیژن افتخاری یکتا و واهاک مارقوسیان،”بررسی فرایند تبلور در سطح مشترک شیشه سرامیک های دایوپساید-فلوئورومیکا، هفتمین کنگره سرامیک ایران، شیراز، اردیبهشت۱۳۸۸
زهرا خلخالی، واهاک مارقوسیان، بیژن افتخاری یکتا،” سنتز و بررسی زینتر پذیری شیشه سرامیک های دندانی لیتیم سیلیکاتی، هفتمین کنگره سرامیک ایران، شیراز، اردیبهشت۱۳۸۸
  سارا احمدی، علیرضا آقایی و بیژن افتخاری یکتا، “سنتز رنگدانه قرمز به روش خود احتراقی محلول”، نشریه علوم وفناوری رنگ، ۱۳۸۸
بیژن افتخاری یکتا، الهام خطیبی، “لعاب های شیشه سرامیکی پخت سریع،ویژگی ها،کاربرد و انواع آنها”، ششمین کنگره سرامیک ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی، اردیبهشت ۱۳۸۶
تناز جوادی ،پروین علیزاده، بیژن افتخاری یکتا، “بررسی رفتار زینترینگ و خواص مکانیکی شیشه سرامیک های ماشینکاری شونده میکا-دایوپساید”، ششمین کنگره سرامیک ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی، اردیبهشت ۱۳۸۶
الهام خطیبی، پرستو خوش اخلاق، پریسا اکبر شاهی، بیژن افتخاری یکتا، واهاک مارقوسیان، “بررسی اثر کائولن بر زینتر پذیری و قابلیت ماشینکاری شیشه سرامیک های فلورومیکا”، ششمین کنگره سرامیک ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی، اردیبهشت ۱۳۸۶
محمدحسن ایمانیه، بیژن افتخاری یکتا، واهاک مارقوسیان، قاسم کاوه ای، “بررسی اثر سریم،آنتیموان و قلع بر قابلیت سولاریزیشن شیشه های لیتیم-سیلیکاتی حاوی نقره در اثر پرتوهای ایکس” ،ششمین کنگره سرامیک ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی، اردیبهشت ۱۳۸۶
سارا بنی جمالی، حمید رضا رضایی، بیژن افتخاری یکتا، واهاک مارقوسیان، حسین قصاعی، ” بررسی اثر CaF2 بر رفتار تبلور کاشی های شیشه سرامیکی سیستم کلسیم – آلمینیوم-سیلیسیم” ، مجله انجمن سرامیک ایران، شماره ۱، بهار ۱۳۸۴
صدیقه خطیب زاده، بیژن افتخاری یکتا، ماندانا شیخانی، بهزاد طباطبایی، “ساخت شیشه سرامیک تراشکاری شونده میکای فلوئور” ،مجله انجمن سرامیک ایران، شماره ۱، بهار ۱۳۸۴
ندا عامری مهاباد، بیژن افتخاری یکتا، تورج عبادزاده، “بررسی رفتار رئولوژی خمیر کوردیریتی در هنگام اکستروژن”، پنجمین کنگره سرامیک ایران ، دانشگاه علم و صنعت ایران، آذر۱۳۸۳
  لیلا رضا زاده، بیژن افتخاری یکتا، پروین علیزاده، “تهیه لعاب شِشه سرامیک به منظور بهبود سختی سطح لعاب”، پنجمین کنگره سرامیک ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، آذر۱۳۸۳
بیژن افتخاری یکتا ، ماندانا شیخانی، سید بهزاد طباطبائی، “بررسی اثر آسیاب بر ویژگی های مکانیکی – فیزیکی رنگدانه آبی وانادیم زیرکن” ، پنجمین کنگره سرامیک ایران ، دانشگاه علم و صنعت ایران، آذر ۱۳۸۳
سوسن هاشمی نیا، بیژن افتخاری یکتا، “زینترینگ و بررسی خواص شیشه – سرامیک های ماشینکاری شونده فلور میکا” ، چهارمین کنگره سرامیک ایران ،مشهد ۱۳۸۱

 مقالات چاپ شده در مجلات علمی-فارسی

 مهدی فتاحی بافقی، بیژن افتخاری یکتا و حمید احمد محرابی ” بررسی تبلور فلوروآپاتیت در شیشه سرامیک دندانی لویسیت- آپاتیت “، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ۱۳۹۰.
  مهدی فتاحی بافقی، بیژن افتخاری یکتا و حمید احمد محرابی ، ” بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی، حرارتی و شیمیایی شیشه سرامیک دندانی لویسیت- فلوروآپاتیت”، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ۱۳۹۰.
  بهارک بهداروند، بیژن افتخاری یکتا و علی نعمتی “تهیه لعاب دندانی نانوآپاتیت-کاناسیتی، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ۱۳۹۰.
  زهرا خلخالی، واهاک مارقوسیان و بیژن افتخاری یکتا،” بررسی اثر جوانخ زاهای p2O5 و ZrO2 بر قابلیت تبلور و ریزساختار شیشه سرامیک های دندنای لیتیم دی سیلیکاتی”، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ۱۳۹۰.
  محمد علی محرری، واهاک مارقوسیان و بیژن افتخاری یکتا،” بررسی اثر عامل جوانه زای CaF2 بر رفتار تبلور شیشه سرامیک های سیستم CMAS ، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ۱۳۹۰.
  نگار همدانی گلشن، واهاک مارقوسیان و بیژن افتخاری یکتا،” بررسی رفتار تبلور و ریز ساختار شیشه سرامیک مولایتی شفاف نانو ساختار، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ۱۳۹۰.
  سارا بنی جمالی، علیرضا آقایی و بیژن افتخاری یکتا، بررسی فرایند تعویض یونی بر رفتار تبلور شیشه های سیستم CaO-Al2O3-TiO2-P2O5 ، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ۱۳۹۰.
  سیده آریدیس احدی، سومیترا فخر آور، بیژن افتخاری یکتا، واهاک مارقوسیان،”بررسی فرایند تعویض یونی بر خواص مکانیکی و مدول وایبول شیشه – سرامیک های دایکور، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ۱۳۹۰.

 مقالات چاپ شده در مجلات علمی-فارسی

 مهدی فتاحی بافقی، بیژن افتخاری یکتا و حمید احمد محرابی ” بررسی تبلور فلوروآپاتیت در شیشه سرامیک دندانی لویسیت- آپاتیت “، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ۱۳۹۰.
  مهدی فتاحی بافقی، بیژن افتخاری یکتا و حمید احمد محرابی ، ” بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی، حرارتی و شیمیایی شیشه سرامیک دندانی لویسیت- فلوروآپاتیت”، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ۱۳۹۰.
  بهارک بهداروند، بیژن افتخاری یکتا و علی نعمتی “تهیه لعاب دندانی نانوآپاتیت-کاناسیتی، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ۱۳۹۰.
  زهرا خلخالی، واهاک مارقوسیان و بیژن افتخاری یکتا،” بررسی اثر جوانخ زاهای p2O5 و ZrO2 بر قابلیت تبلور و ریزساختار شیشه سرامیک های دندنای لیتیم دی سیلیکاتی”، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ۱۳۹۰.
  محمد علی محرری، واهاک مارقوسیان و بیژن افتخاری یکتا،” بررسی اثر عامل جوانه زای CaF2 بر رفتار تبلور شیشه سرامیک های سیستم CMAS ، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ۱۳۹۰.
  نگار همدانی گلشن، واهاک مارقوسیان و بیژن افتخاری یکتا،” بررسی رفتار تبلور و ریز ساختار شیشه سرامیک مولایتی شفاف نانو ساختار، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ۱۳۹۰.
  سارا بنی جمالی، علیرضا آقایی و بیژن افتخاری یکتا، بررسی فرایند تعویض یونی بر رفتار تبلور شیشه های سیستم CaO-Al2O3-TiO2-P2O5 ، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ۱۳۹۰.
  سیده آریدیس احدی، سومیترا فخر آور، بیژن افتخاری یکتا، واهاک مارقوسیان،”بررسی فرایند تعویض یونی بر خواص مکانیکی و مدول وایبول شیشه – سرامیک های دایکور، هشتمین کنگره سرامیک ایران، اردیبهشت ۱۳۹۰.

 مقالات ارائه شده در مجامع علمی – لاتین

M. Montazerian, P. Alizadeh, B. Eftekhari Yekta, “Viscous flow sintering of mica glass-ceramic composite”, in Global roadmap for ceramics, ICC2 procedings, Verona, June 29-July 4, 2008
M. Montazerian, P. Alizadeh, B.Eftekhari Yekta,”Viscous sintering and mechanical properties of mica-apatite glass-ceramic reinforced with zirconia particles”, in Global roadmap for ceramics,ICC2 procedings, Verona, June 29- July 4, 2008

محاسبات در سرامیک