دکتر حمیدرضا رضایی، استاد


دیرگدازها
مواد کامپوزیتی
سنتز و بررسی خواص سرامیک‌های مهندسی

ایمیل:hrezaie [AT] iust.ac.ir 
تلفن: ۷۳۲۲۸۸۵۶ (۹۸۲۱+) داخلی: 
دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۸۰ (۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: انگلستان، دانشگاه شفیلد
کارشناسی ارشد: دانشکده
کارشناسی: دانشکده

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

دیرگدازها
کامپوزیتهای سرامیکی
سرامیکهای سنتی (چینی و کاشی)
 

جوایز و افتخارات

 تهیه نانو ذرات تیتانات آلومینیم به روش سل-ژل در دمای پایین

اختراعات و اکتشافات

تجربیات

فعالیت‌های آکادمیک و اجرایی

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس

تعاملات صنعتی

بررسی جرمهای سیلیسی تولیدی در ایران از نظر استانداردهای مختلف

بررسی و بهینه سازی روشهای مختلف سنتز نانوتیالیت و تثبیت آن

انتشارات

لطفا به صفحه گوگل اسکولار مراجعه نمایید.

۱.