دکتر مهدی ملکی، استادیار


سنتز نانومواد
مواد مزومتخلخل
کاربرد نانومواد در زمینه انرژی و محیط زیست

ایمیل:Malekim [AT] iust.ac.ir 
تلفن: ۷۳۲۲۸۸۳۶ (۹۸۲۱+) داخلی: 
دورنگار: ۷۷۲۴۰۴۸۰ (۹۸۲۱+)
کدپستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: مهندسی مواد، ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد: دانشکده
کارشناسی: دانشکده

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

سنتز نانومواد
مواد مزومتخلخل
مواد دوبعدی
کاربرد نانومواد در زمینه انرژی و محیط زیست

اختراعات و اکتشافات

تجربیات

فعالیت‌های آکادمیک و اجرایی

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس

انتشارات

مقالات ارائه شده در مجامع علمی-لاتین

M. Maleki, A. Beitollahi, M. Shokouhimehr, “Simple synthesis of Micro/Mesoporous Boron Nitride Nanosheets using CTAB surfactant” Proceedings of the Asian Nano Forum Congress (ANFC2015), 8-11 March 2015, Kish Island, Iran.
M. Maleki, M. S. Ghamsari, Sh. Mirdamadi, R. Ghasemzadeh “A Facile Route for Preparation of CdS Nanoparticles” First International Congress on Nanoscience and Nanotechnology 18-20 December 2006, Faculty of Engineering, University of Tehran.
M. Maleki, Sh. mirdamadi, R. Ghasemzadeh, M. S. Ghamsari “Manufacturing of CdS Nanowires Using Cadmium Acetate Salt” Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2009) 3-5 March, 2009, Birjand, Iran.
M. Maleki, A. Beitollahi, M. Shokouhimehr, “Simple synthesis of Micro/Mesoporous Boron Nitride Nanosheets using CTAB surfactant” Proceedings of the Asian Nano Forum Congress (ANFC2015), 8-11 March 2015, Kish Island, Iran.
M. Maleki, M. S. Ghamsari, Sh. Mirdamadi, R. Ghasemzadeh “A Facile Route for Preparation of CdS Nanoparticles” First International Congress on Nanoscience and Nanotechnology 18-20 December 2006, Faculty of Engineering, University of Tehran.
M. Maleki, Sh. mirdamadi, R. Ghasemzadeh, M. S. Ghamsari “Manufacturing of CdS Nanowires Using Cadmium Acetate Salt” Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME2009) 3-5 March, 2009, Birjand, Iran.

مقالات ارائه شده در مجامع علمی – فارسی

مهدی ملکی، شمس الدین میردامادی، رضا قاسم زاده، مرتضی ساسانی قمصری “سنتز نانومیله­ های CdS با استفاده از روش سولوترمال” پذیرفته شده در دومین همایش فناوری نانو، دانشگاه کاشان، شهریور ۱۳۸۶.
محمدعلی هدایتی، مهدی ملکی، هاجر قنبری “رشد نانوساختارهای دی سولفید مولیبدن روی فوم کربن” نخستین کنفرانس ملّی مواد نوین، دانشگاه یزد، اسفند ۱۳۹۹
نام کتاب نام نویسندگان سال چاپ
اکسید گرافن، مبانی فیزیکی و کاربرد میثم جلالی-مهدی ملکی ۲۰۱۵
مواد پایه گرافنی میثم جلالی-مهدی ملکی ۲۰۱۴