BANGBATAK1 BANGBATAK2 BANGBATAK4 BANGBATAK5 BANGBATAK7 BANGBATAK9 BANGBATAK14 BANGBATAK15 BANGBATAK16 BANGBATAK17 BANGBATAK19 BANGBATAK20 BANGBATAK23 BANGBATAK24 BANGBATAK25 BANGBATAK27 BANGBATAK22 BANGBATAK22 BANGBATAK22 BANGBATAK22 BANGBATAK22 BANGBATAK22 BANGBATAK22
دفاعیه دکترای آقای مهندس علی اکبر فلاح – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

دفاعیه دکترای آقای مهندس علی اکبر فلاح

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که جلسه دفاعیه دکترای آقای مهندس علی اکبر فلاح در روز دوشنبه مورخ ۷ اسفند ماه جاری از ساعت ۱۹-۱۶ در سالن دفاعیه دانشکده مهندسی مواد و متالورژی برگزار میشود.

اطلاعیه فرم درخواست آموزشی

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده با توجه به شروع انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۳ از مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲…

مهلت دفاع از پروژه کارشناسی

بر اساس اعلام آموزش کل دانشگاه، حداکثر مهلت دفاع از پروژه، جهت ثبت نمره پروژه کارشناسي در نيمسال…