• Slot Gacor Gampang Menang Dan Terpercaya 2023
 • Slot Deposit Pulsa
 • Slot Deposit Pulsa
 • شروع فرایند ارزشیابی اساتید – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

  شروع فرایند ارزشیابی اساتید

  شروع فرایند ارزشیابی اساتید در نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از مورخ  ۱۴/۱۰/۱۴۰۲ تا یک هفته

  با توجه به اینکه عدم شرکت در فرایند ارزشیابی اساتید، موجب تاخیر در شروع انتخاب واحد دانشجو خواهد شد، مقتضی است در موعد مقرر نسبت به تکمیل فرایند ارزشیابی اقدام نمایید.

  اطلاعیه فرم درخواست آموزشی

  قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده با توجه به شروع انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۳ از مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲…

  مهلت دفاع از پروژه کارشناسی

  بر اساس اعلام آموزش کل دانشگاه، حداکثر مهلت دفاع از پروژه، جهت ثبت نمره پروژه کارشناسي در نيمسال…