قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۲ به بعد

اینفوگرام اجرای سمینار کارشناسی ارشد برای ورودی های ۱۴۰۲ به بعد به همراه شیوه‌نامه و فرم‌های مورد نیاز در زیر آمده است. با توجه به کاهش سنوات مجاز تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد ۱۴۰۲ به بعد بر اساس آیین نامه آموزشی مصوب وزارت علوم، جهت تسهیل در پیشبرد اهداف پایان نامه و همچنین کاهش زمان ماند دانشجویان، درس سمینار در قالب دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد برگزار خواهد شد. لازم است دانشجویان محترم ضمن مطالعه دقیق اینفوگرام و  شیوه‌نامه مذکور، مفاد آن را، مد نظر قرار بدهند.

فرم تصویب پایا‌ن‌نامه

فرم تصویب سمینار

الگوی نگارش

 

با تشکرآموزش دانشکده