قابل توجه پذيرفته شدگان آزمون دکتری مهندسی مواد و متالورژی ۱۴۰۲

ضمن تبریک قبولی در مرحله اول آزمون  دکتری، به اطلاع  می رساند که مصاحبه داوطلبان ورود به مقطع دکتری دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیس در بازه زمانی شنبه ۲۰/۳/۱۴۰۲و یکشنبه ۲۱/۳/۱۴۰۲ انجام خواهد شد

*نحوه ارسال مدارک تحصیلی از طریق سیستم گلستان می باشدکه دانشگاه اعلام می نماید

نکات مهم :

  • داوطلبان مدارک مورد نیاز را حد اکثر تا تاریخ ۱۰/ ۳/۱۴۰۲ وارد نمایند.
  • صحت اطلاعات وارد شده برعهده داوطلب می باشد و در هر مرحله از فرآیند پذیرش مشخص گردد که اطلاعات وارد شده با اطلاعات واقعی مغایرت دارد مطابق مقررات عمل نموده و پذیرش لغو خواهد شد.
  • داوطلبان گرامی در ارائه و ثبت مدارک مورد نیاز در سیستم گلستان دقت لازم را داشته باشند. بدیهی است عدم ارائه مدارک در مهلت تعیین شده به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه می باشد و به ارسال مدارک به صورت ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .
  • فرم های تکمیل شده را ضمن بارگزاری در سیستم گلستان در روز مصاحبه به همراه داشته باشند.

لازم به ذکر است که جدول زمانبندی دقیقتر مصاحبه متعاقبا” در سایت دانشگاه و دانشکده اعلام خواهد شد.