BANGBATAK1 BANGBATAK2 BANGBATAK4 BANGBATAK5 BANGBATAK7 BANGBATAK9 BANGBATAK14 BANGBATAK15 BANGBATAK16 BANGBATAK17 BANGBATAK19 BANGBATAK20 BANGBATAK23 BANGBATAK24 BANGBATAK25 BANGBATAK27 BANGBATAK22 BANGBATAK22 BANGBATAK22 BANGBATAK22 BANGBATAK22 BANGBATAK22 BANGBATAK22
دفاعیه دکترای آقای مهندس محمدحسین عباسی – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

دفاعیه دکترای آقای مهندس محمدحسین عباسی

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که جلسه دفاعیه آقای مهندس محمدحسین عباسی در روز شنبه ۱۹ اسفندماه جاری، ساعت ۱۰ صبح در محل آمفی تأتر دانشکده مهندسی مواد و متالورژی برگزار میشود. از علاقه‌مندان دعوت میشود در این جلسه حضور بهم رسانند.

اطلاعیه فرم درخواست آموزشی

قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده با توجه به شروع انتخاب واحد نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۳ از مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲…

مهلت دفاع از پروژه کارشناسی

بر اساس اعلام آموزش کل دانشگاه، حداکثر مهلت دفاع از پروژه، جهت ثبت نمره پروژه کارشناسي در نيمسال…