قابل توجه داوطلبان دکتری (استعدادهای درخشان)

به اطلاع کلیه داوطلبان (بدون آزمون) مصاحبه دکترای دانشکده مهندسی مواد و متالورژی می‌رساند که جهت شرکت در مصاحبه لازم است داوطلبان عزیز فرم های تکمیل شده شماره ۱ و شماره ۲ را به آدرس پست الکترونیکی دانشکده mater_doctora@metaleng.iust.ac.ir  حداکثر تا تاریخ ۲۱/۳/۱۴۰۳ ارسال نمایند.

فرم شماره ۱

فرم شماره ۲

پیوست موضوعات پروژه اساتید راهنمای درخواستی را از تحصیلات تکمیلی دانشکده دریافت نمایید.